Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Geulstraat ongenummerd te Bunde

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Geulstraat ongenummerd te Bunde

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ‘Geulstraat ongenummerd te Bunde’ ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie een woning kan worden gebouwd.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?

Van 8 december 2022 tot en met 19 januari 2023 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP04010-ON01).

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

U kunt een zienswijze indienen tot en met 19 januari 2023. Dat kan op twee manieren:

    • 1.
      U stuurt een brief naar de gemeenteraad: postbus 90, 6230 AB Meerssen met uw zienswijze.
    • 2.
      U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijzentermijn. Als u mondeling uw zienswijze wil geven, dan kunt u een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.