Gemeente Meerssen | Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van de gevel en het realiseren van een overkapping aan Charles Eijckstraat 15 te Meerssen

Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag voor het renoveren van de gevel en het realiseren van een overkapping aan Charles Eijckstraat 15 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevel en het realiseren van een overkapping, Charles Eijckstraat 15, 6231 GX Meerssen hebben ingetrokken op 24 november 2022);.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.