Gemeente Meerssen | Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan

Officiele publicatie

Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan

Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 9 januari respectievelijk 11 januari 2023 een overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor:

    • het realiseren van 15 appartementen aan de Vliegenstraat 56-58 in Bunde en
    • het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een reguliere woonbestemming op het perceel Humcoven 11 in Meerssen.

In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de betaling van onder andere de ambtelijke kosten, de eventuele planschade dan wel mogelijk andere schade voortvloeiend uit de procedure.

Waar kunt u deze stukken inzien?

Met ingang van 25 januari 2023 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen. Voor meer informatie hierover of om een afspraak te maken om de stukken te bekijken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Bezwaar of beroep

Tegen de gesloten overeenkomst kunt u geen bezwaar en/of beroep indienen.