Gemeente Meerssen | Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwsbericht Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 25 februari 2016 10:00

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op 18 januari 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein weer vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben beleidsmedewerkers van de gemeente Meerssen over de volgende onderwerpen gesproken:

  • Doelgroepenvervoer (nog in voorbereiding).
  • Wonen en zorg (nog in voorbereiding).
  • Hulp bij het huishouden: blijft voorlopig ongewijzigd.
  • Informele zorg: hiervoor wordt er een plan opgesteld dat binnenkort aan de Adviesraad wordt voorgelegd.
  • Burgerparticipatie (beleidsplan in voorbereiding).
  • Buurtnetwerken: het oprichten ervan wordt gestimuleerd.
  • Huisvesting van statushouders en de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs voor hun kinderen.

Huishoudelijk reglement en Participatiewet

De Adviesraad heeft zich verder gebogen over het nieuwe Huishoudelijk Reglement dat bij de nieuwe statuten en het nieuwe rooster van aftreden past. De werkgroep Participatiewet deed verslag van een informatief gesprek met een beleidsmedewerker van de gemeente. Dit gesprek richtte zich op de stand van zaken binnen de gemeente m.b.t. de Participatiewet.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of met de leden in contact komen, neem dan contact op met voorzitter Ans Bos-van Bun, telefoon 043-3643238 of secretaris José Gommers, telefoon 043-3643743. Neem ook een kijkje op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein.