Gemeente Meerssen | Begrotingsvergadering gemeenteraad 6 en 9 november 2023

Nieuwsbericht Begrotingsvergadering gemeenteraad 6 en 9 november 2023

Gepubliceerd op: 02 november 2023 08:00

Raad
Op maandag 6 november en donderdag 9 november 2023 vergadert de gemeenteraad van Meerssen (begrotingsvergadering). De vergadering vindt plaats verdeeld over twee avonden. Op maandag 6 november 2023 start de vergadering om 17.00 uur. Op donderdag 9 november 2023 begint de vergadering om 18.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Livestream maandag 6 november
Livestream donderdag 9 november

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 12-10-2023
 • Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 23-10-2023)
 • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging Burgerlid
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgeverscommissie
 • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Werkgroep Raadzaal gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel Incidentele middelen t.b.v. tijdelijke wijziging formatie griffie
 • Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2023
 • Raadsvoorstel Programmabegroting 2024

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl