Gemeente Meerssen | Momenteel geen aanvullende crisisnoodopvang asielzoekers in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Momenteel geen aanvullende crisisnoodopvang asielzoekers in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 25 oktober 2022 16:50

Door de omstandigheden in de wereld hebben we te maken met een vluchtelingencrisis van ongekende omvang. Enerzijds zijn er de enorme aantallen vluchtelingen uit Oekraïne en anderzijds zijn er de vele asielzoekers uit andere landen. Gezien de onhoudbare situatie bij het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel heeft het Rijk de 25 veiligheidsregio's om hulp gevraagd. Ook Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft het dringende verzoek gekregen om voor 1 januari 2023 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Per Veiligheidsregio gaat het om 225 plekken. Dit aantal komt bovenop de 225 plekken die de veiligheidsregio's op verzoek van het Rijk voor 1 oktober 2022 hebben gerealiseerd.

Vooralsnog geen geschikte crisisnoodopvanglocaties in de gemeente Meerssen

Naar aanleiding van het verzoek van het Rijk is Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de slag gegaan om binnen de gemeenten mogelijke panden in kaart te brengen. Het gaat daarbij om panden die geschikt zijn voor de tijdelijke noodopvang van minimaal 125 asielzoekers. In dat kader zijn in onze gemeente De Auw Kèrk in Bunde, de ruimte boven de Jumbo in Rothem, twee kantoorvilla's op het terrein van de voormalige papierfabriek en een bedrijfspand (loods) aan de Burg. Visschersstraat in Ulestraten in beeld gekomen. Inmiddels heeft de gemeente De Auw Kèrk in de verkoop gedaan. De andere locaties bleken volgens de Veiligheidsregio niet geschikt te zijn en zijn niet verder in onderzoek genomen. Dat betekent dat onze gemeente vooralsnog geen geschikte locaties voor de crisisnoodopvang van asielzoekers kan bieden. Op dit moment heeft de Veiligheidsregio geen potentiële locaties in onze gemeente in onderzoek. Dit laat onverlet dat binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg ook de gemeente Meerssen haar bijdrage wil leveren om onmenselijke situaties zoals die in Ter Apel te voorkomen. Als de gemeente op bepaalde locaties mogelijkheden ziet, zullen wij de plaatselijke gemeenschap en met name de buurtbewoners daar uitdrukkelijk bij betrekken.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Om onmenselijke situaties zoals die in Ter Apel te voorkomen, blijft onze gemeente bereid om haar bijdrage te leveren. Als de gemeente concrete of geschikte locaties heeft, zullen wij de plaatselijke gemeenschap - en met name de buurtbewoners - daar uitdrukkelijk bij betrekken. Overigens blijkt uit het hartverwarmende welkom van de Oekraïense vluchtelingen, dat onze gemeenschap mensen in nood wil helpen en omarmen. Daar ben ik trots op."

Toelichting

  • Het verzoek van het Rijk heeft betrekking op de crisisnoodopvang van asielzoekers en dus niet op de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en de huisvesting van statushouders. Oekraïners vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming en hebben daarom meteen na aankomst in ons land de status van vluchteling. Asielzoekers zijn vluchtelingen (anders dan Oekraïners) die hun thuisland hebben verlaten om in een ander land bescherming te zoeken. Om langere tijd in Nederland te mogen blijven, moeten ze worden erkend als vluchteling.

  • Op een crisisnoodopvanglocatie worden asielzoekers korte tijd ondergebracht, waarna ze doorgaan naar een andere opvanglocatie om verdere verblijfsprocedures te doorlopen. Dit is dus iets anders dan een asielzoekerscentrum of azc, waar mensen langere tijd verblijven. Het vestigen van een azc is in onze gemeente niet aan de orde.

  • Op dit moment verblijven 78 vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Meerssen, waarvan er zes particulier verblijven en 50 in gemeentelijke opvang. Van de 72 vluchtelingen die de gemeente opvangt, verblijven er 50 in voormalige basisschool De Gansbeek. 22 mensen uit Oekraïne worden opgevangen op andere locaties in de gemeente Meerssen. Hiermee is voldaan aan de taakstelling van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekräine.

  • Mensen die de formele status van vluchteling hebben gekregen, worden statushouders genoemd. Statushouders mogen gedurende een bepaalde periode in ons land wonen en werken. Als zij permanent in ons land willen blijven wonen, kunnen zij het Nederlanderschap aanvragen. Meerssen heeft op dit moment 16 statushouders gehuisvest en staat voor de opgave om voor het einde van 2022 nog 13 statushouders te huisvesten. Dit gebeurt met medewerking van Wonen Meerssen. Deze woningcorporatie heeft het gemeentebestuur onlangs laten weten, dat hiermee voor het einde van dit jaar aan de taakstelling van het Rijk wordt voldaan. Het gemeentebestuur is Wonen Meerssen zeer erkentelijk voor de inspanningen om dit mogelijk te maken.