Gemeente Meerssen | Bestuur en organisatie

Artikel Bestuur en organisatie

Bestuurscentrum
Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur. Daarnaast heeft de burgemeester (voorzitter raad en college) tevens een aantal eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden.
De ambtelijke organisatie adviseert het gemeentebestuur over het te voeren beleid en zorgt na besluitvorming voor uitvoering van het vastgestelde beleid. De ambtelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: afdeling Bedrijfsvoering, afdeling Ruimte en afdeling Samenleving (samen ca. 105 medewerkers).