Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering donderdag 16 november 2023

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering donderdag 16 november 2023

Gepubliceerd op: 02 november 2023 13:30

Raad
Op donderdag 16 november 2023 is er een extra vergadering van de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.00 uur. Je kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij Heuvelland Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Raadsvoorstel Herinrichting vergadermodel gemeente Meerssen
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 31 oktober 2023 inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl