Gemeente Meerssen | Herhaalde oproep: loop niet door ondergelopen straten

Nieuwsbericht Herhaalde oproep: loop niet door ondergelopen straten

Gepubliceerd op: 17 juli 2021 10:20

De brandweer ziet dat er in de gebieden waar de straten ondergelopen zijn, mensen deze straten toch betreden. Het is belangrijk dat u dit niet doet. Door het troebele water heeft u geen zicht op losliggende putdeksels of andere obstakels die tot ongelukken kunnen leiden.