Gemeente Meerssen | Gemeentewapen en gemeentelogo

Artikel Gemeentewapen en gemeentelogo

Gemeentewapen
Gemeentewapen

Het gemeentewapen van Meerssen is een getrouwe kopie van het wapen dat koningin Gerberga van Frankrijk en de Proosten van Meerssen in de Middeleeuwen hebben gevoerd. De gemeente Meerssen kreeg haar nieuwe gemeentewapen door een Koninklijk Besluit van koningin Beatrix op 3 juni 1982. Volgens het wapendiploma luidt de omschrijving: Een schild, gevierendeeld: "a. en d. in azuur (blauw), waarop negen lelies van goud, geplaatst drie, drie en drie; b. en c. in goud waarop een dubbele adelaar van sabel (zwart), gebekt, getongd en gepoot van keel (rood) geplaatst".

Gerberga

Het wapen heeft aanvankelijk uit twee maal drie lelies en twee Duitse adelaars bestaan. Koningin Gerberga die op 16-jarige leeftijd als dochter van de Duitse vorst Hendrik van Saksen met hertog Giselbert van Henegouwen trouwt, heeft dit wapen gevoerd. In Meerssen bezit zij samen met haar man 64000 hectaren grond. Het grondgebied omvat behalve de huidige gemeente Meerssen ook delen van Schimmert, Maastricht, Hulsberg en Beek. Na het overlijden van de hertog trouwt Gerberga met koning Lodewijk de Vierde van Frankrijk en wordt dan koningin van het land. Door haar huwelijk is het wapen met 6 lelies per kwartier uitgebreid. Omdat haar eerste echtgenoot geen erfgenamen heeft, heeft koningin Gerberga de Meerssener bruidschat van haar man niet teruggegeven aan familieleden.

Kloosterorde

In de Franse stand Reims maakt koninging Gerberga kennis met leden van een kloosterorde, die zij adviseert om zich in Meerssen te vestigen. Haar bezittingen in Meerssen schenkt zij aan deze orde. Zij verbindt daaraan wel de voorwaarde dat de monniken voor de zielenrust van Giselbert en de zijnen moeten bidden. Na haar dood in 969 bedienen de Proosten van de Proosdij zich van het koninklijk wapen, dat de nieuwe gemeente Meerssen nu heeft overgenomen. De Proosten, die behalve als kerkelijke bestuurders ook als landsheren optreden, voeren het wapen ruim acht eeuwen.

Door de Franse bezetting komt een einde aan de Proosdij in Meerssen. Ook van het wapen van de voormalige gemeente Meerssen heeft het Proosdijwapen deel uitgemaakt. In het 'oude' wapen prijken tevens de Valkenburgse leeuw en de Heilige Remigius.

Zuiver

De Hoge Raad van Adel, die de gemeentebesturen adviseert in de keuze van een nieuw gemeentewapen, is na de herindeling geconfronteerd met de moeilijke opgave om uit de gemeentewapens van Meerssen, Geulle, Ulestraten en Bunde een algemeen nieuw wapen te ontwerpen. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat het ondoenlijk was om in het nieuwe gemeentewapen van elk oud wapen een onderdeel over te nemen. Aan het gemeentebestuur is toen geadviseerd het herkenbare, zuivere wapen van de voormalige Proosdij, dat ook het wapen van de abdij in Reims was, waarvan Meerssen afhankelijk was, over te nemen. Met weglating van de Valkenburgse leeuw en de H. Remigius uit het wapen van de oude gemeente Meerssen, ontstond een nieuw wapen dat niet exact hetzelfde was als het oude wapen van de voormalige gemeente".

Gebruik gemeentewapen en gemeentelogo

Logo Sfeervol Meerssen
Gemeentelogo

Sinds 1999 heeft de gemeente Meerssen een eigen huisstijl 'Sfeervol Meerssen'. In het nieuwe beeldmerk staat de Gloriëtte symbool voor al het charmante, authentieke, soms verscholen moois dat de gemeente Meerssen te bieden heeft. De stilistische 'M' staat voor activiteit, voor vernieuwing, waaraan de gemeente Meerssen voortdurend onderhevig is. De vijf blokjes verbeelden de kernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De boodschap die de gemeente Meerssen met de nieuwe huisstijl wil overbrengen luidt: 'Sfeervol Meerssen, daar vind je wat je zoekt! 

Gebruik gemeentewapen en gemeentelogo

gemeentevlag
Gemeentevlag

De gemeentevlag van Meerssen werd op 28 oktober 1982 vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp werd gemaakt door de Hoge Raad van Adel in Den Haag. "De Broeking van twee banen, blauw en geel, met op het blauwe veld een gele lelie en op het gele veld een dubbelkoppige (zwarte) adelaar,
de vlucht van twee banen, geel en blauw" is de omschrijving van het doek.

De vlag is afgeleid van het gemeentewapen en herinnert eraan dat Meerssen zijn ontstaan te danken heeft aan Gerberga, dochter van de Duitse koning (adelaar), die koningin van Frankrijk werd (lelie). In de vier vlakken van de vlag wordt de herindeling van de gemeenten in Zuid-Limburg in 1982 herdacht. De vier voormalige gemeenten Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten werden toen samengevoegd tot de huidige gemeente Meerssen. (Bijdrage: Jos Poels)