Artikel Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sinds 1 januari 2016 hebben de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Maastricht hun krachten gebundeld. Zij gaan samen verder onder de nieuwe naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Sociale zaken Maastricht-Heuvelland

Het centrale kantoor van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ligt aan de Randwycksingel in Maastricht. Vanuit die locatie werken de medewerkers gebiedsgericht voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland. Centraal bezoekadres wordt Randwycksingel 22, 6229 EE Maastricht. Postadres: postbus 4902, 6202 TC Maastricht.

De medewerkers van de regionale sociale dienst werken gebiedsgericht. Elke gemeente heeft een aantal vaste consulenten. Gesprekken met consulenten vinden plaats op het nieuwe centrale bezoekadres in Maastricht. Kunt u om bijvoorbeeld medische redenen niet naar Maastricht komen? Dan is op verzoek een afspraak met de consulent mogelijk in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, of bij u thuis. Het is niet mogelijk om zonder afspraak iemand van de sociale dienst in het bestuurscentrum van Meerssen te spreken. De consulenten hebben hun vaste kantoor immers in Maastricht.

Inloopspreekuur

Met ingang van april 2018 is er elke donderdag van 08.30-12.00 uur inloopspreekuur van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u tijdens dit spreekuur binnenlopen.

Bereikbaarheid sociale dienst

Telefonisch is de nieuwe regionale sociale dienst bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht'). Internet: www.socialezaken-mh.nl

Spreekuur Kredietbank Limburg

De Kredietbank Limburg houdt elke dinsdag spreekuur in het bestuurscentrum van Meerssen. Hier kunt u tussen 9 en 11 uur op afspraak terecht. Van 11 uur tot 12 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen. Dan is er natuurlijk wel kans dat u moet wachten. Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur van Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum van Meerssen? Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Meerssen').

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een Wmo-voorziening, een uitkering voor levensonderhoud, bijzondere bijstand of een opgelegde maatregel / boete. Kijk hiervoor op: www.socialezaken-mh.nl/bezwaar

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Centraal bezoekadres:
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Postadres:
postbus 4902
6202 TC Maastricht

Telefoon: 14 043 (vraag in het spraakmenu naar 'Maastricht')

Internet: www.socialezaken-mh.nl