Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het restaureren van de moestuinmuren het reconstrueren van de voormalige serre het vervangen van de houten berging en het herinrichten van de boomgaard aan Vliek ongenummerd te Ulestraten

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het restaureren van de moestuinmuren het reconstrueren van de voormalige serre het vervangen van de houten berging en het herinrichten van de boomgaard aan Vliek ongenummerd te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het restaureren van de moestuinmuren het reconstrueren van de voormalige serre het vervangen van de houten berging en het herinrichten van de boomgaard, Vliek ongenummerd, 6235 NR Ulestraten.

Waar ter inzage:

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.