Gemeente Meerssen | Omgevingsvergunningen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • 1.
    het verhogen van het dak van de garage, Meerstraat 14, 6241 ND Bunde (verzonden 5 december 2013).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702).

 

Informatie Bunde:

Yvor Wald, tel. 043-3661712.

E-mail: yvor.wald@meerssen.nl.

Informatie Geulle, Ulestraten:

Rob Hanssen, tel. 043-3661708.

E-mail: rob.hanssen@meerssen.nl.

Informatie Meerssen en Rothem:

Jan de Waal, tel. 043-3661739.

E-mail: jan.de.waal@meerssen.nl.

Meerssen,

11 december 2013
Burgemeester en wethouders Gemeente Meerssen