Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2020

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 15:20

Gemeentepagina: week 41
Datum: woensdag 7 oktober 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door het coronavirus stijgt snel. Daarom zijn er afgelopen week landelijk nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Informatie over deze aangescherpte maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of www.meerssen.nl/coronavirus.

Sinds 30 september geldt een nieuwe noodverordening. Deze kunt u inzien via www.meerssen.nl/coronavirus.

Mondkapjes
MONDKAPJES: OOK IN ONS GEMEENTELIJKE KCC

Sinds afgelopen week geldt ook een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters, concertzalen en bij de uitvoering van contactberoepen (zowel voor de dienstverlener als de klant). Ook in het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen.

Heeft u een afspraak bij de gemeente of brengt u een bezoek aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) dan wordt u dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Het advies geldt ook voor gemeentelijke trouwlocaties.

FINANCIËLE REGELINGEN ONDERNEMERS

NOW
Het kabinet heeft een steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW. Om banen te beschermen in deze crisis kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

TOZO
Ook Tozo 3 is nu beschikbaar. Ondernemers kunnen aanvragen indienen tot 30 juni 2021.Tozo 3 bestaat uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal. De Gemeente Maastricht voert Tozo 3 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen. Voor alle informatie verwijzen wij u naar www.gemeentemaastricht.nl/tozo. Let op! Heeft u eerder Tozo-ondersteuning gekregen? U krijgt niet automatisch Tozo 3. Via het formulier op de website kunt u een nieuwe aanvraag doen.

INFORMATIE

---

Criminaliteit (Shutterstock)
Verdachte situaties melden kan nu ook via www.meerssen.nl

Het klinkt misschien cliché, maar een gemeente ziet en hoort niet álles wat er in een wijk gebeurt. Degene die dat wel weet bent u. U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw buurt rustig en veilig. Maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. Dat kan nu ook via www.meerssen.nl (button 'Verdachte situatie melden').

Heeft u het gevoel dat iets niet pluis is?
De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken: overheid en inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit. Heeft u het gevoel dat er ergens iets niet pluis is? Meld dat dan!

Is er bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Of een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Heeft u het vermoeden dat er ergens een hennepkwekerij of drugslab is? Of bent u getuige van een dumping van drugsafval? Meld het!

Alleen samen kunnen we deze criminaliteit aanpakken!

---

Bericht voor onze relaties

Op donderdag 24 september hebben mevrouw Marly Heusschen en de heren Jan Gulikers en Paul Sanders met onmiddellijke ingang ontslag genomen als wethouder. Dit betekent dat op dit moment het college van B&W alleen bestaat uit burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz.

Als gevolg van deze situatie kan het zijn dat de verdere afhandeling van dossiers/projecten enige vertraging oploopt.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

---------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor N. de Reimsstraat

Betreft: Instellen eenrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor N. de Reimsstraat (deelgebied: Meerssen-West).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het instellen van eenrichtingsverkeer op het Gasthuisplantsoen vanaf de Pastoor N. Creftenstraat en voor de Pastoor N. de Reimsstraat vanaf de Pastoor N. Creftenstraat en dit visueel kenbaar te maken door het plaatsen van de borden C02, C03, D04, D05r allen voorzien van OB52 uitgezonderd fietsers van Bijlage 1 van het RVV 1990.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 05-10-2020 t/m 16-11-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Noodverordening Coronavirus

Betreft: sinds 30 september 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Besluit vaststelling Reglement intergemeentelijke Geschillencommissie P&O 2020

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 15 september 2020 het Reglement intergemeentelijke Geschillencommissie P&O 2020 vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl op 1 oktober 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.overheid.nl of www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontheffing geluid in de openlucht

Betreft: ontheffing geluid in de openlucht is verleend voor: het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden t.b.v. de verbouwing van de Albert Heijn Bunde, Sint Rochusstraat 20, 6241CD Bunde in de periode van 24-10-2020 t/m 29-10-2020 (verzonden 30-09-2020).
Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Let op!

 Vorige week stonden per abuis geen officiële bekendmakingen op deze gemeentepagina in Weekblad de Geulbode. Bij het drukken van de Geulbode bij de drukkerij is één van onze pagina’s door nog onbekende oorzaak weggevallen. Daarom vindt u hieronder ook nogmaals de bekendmakingen van vorige week.

---  

Omgevingsvergunningen

Week 40

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbreden van de oprit, Hulserstraat 23, 6243 BK Geulle (ontvangen 17 september 2020);
 • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17-19, 6231 EH Meerssen (ontvangen 16 september 2020);
 • het verbouwen van de garage, Westbroek 55, 6243 CG Geulle (ontvangen 17 september 2020);
 • het verwijderen van een (dode) boom, Langs de Gewannen 77, 6235 NV Ulestraten (ontvangen 18 september 2020);
 • het kappen van een boom, Henri Dunantstraat 9, 6235 AN Ulestraten (ontvangen 17 september 2020);
 • het kappen van een den, De Kling 3, 6235 BJ Ulestraten (ontvangen 18 september 2020);

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest (o.a tegels en buizen), Pastoor Arnold Somyasingel 185, 6231 HR Meerssen (ontvangen 15 september 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een ceremoniegebouw, Langs de Gewannen ongenummerd, 6235 NV Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een berging, Humcoven 15, 6235NE Ulestraten (verzonden 21 september 2020);
 • het realiseren van een woning, project Gen Eijcke kavel E02, Eijckerveld 15, 6235 BZ Ulestraten (verzonden 24 september 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Week 41

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Processieweg 14, 6243 BB Geulle (ontvangen 22 september 2020);
 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Iepenlaan 50, 6241 AG Bunde (ontvangen 23 september 2020);
 • het uitbreiden van de horecagelegenheid, Markt 5, 6231 LR Meerssen (ontvangen 24 september 2020);
 • het kappen van een boom, Emmaweg 4, 6231 BM Meerssen (ontvangen 27 september 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest (geschroefde asbesthoudende platen), Burgemeester Murisstraat 50, 6231 GL Meerssen (ontvangen 22 september 2020);
 • het verwijderen van asbest (diverse elementen), Papenweg 25, 6241 BR Bunde (ontvangen 28 september 2020);'
 • het verwijderen van golfplaten dak (asbest), Volderstraat 35, 6231 LA Meerssen (ontvangen 24 september 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het restaureren van de voormalige suikerfabriek en bijbehorende bouwwerken, Humcoven 1, 6235NE Ulestraten (verzonden 2 oktober 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043 E-mail: info@meerssen.nl.

--- 

Besluit inkomsten verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld

Betreft: het college van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft op 8 september 2020 het Besluit inkomsten verrekening neveninkomsten 2019 politieke ambtsdragers vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl op 24 september 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.overheid.nl of www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 7 oktober 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen