Artikel Aanvragen Evenementensubsidie

Voor het aanvragen van subsidie moet u een formulier invullen. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U moet het formulier volledig invullen en vervolgens (bij voorkeur) per e-mail of per post indienen.

E-mailadres: info@meerssen.nl
Postadres: Gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen

Let op! Het aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2018 zijn ingediend!

Vergeet niet de volgende informatie mee te sturen:

  • Een activiteitenplan waarin is opgenomen: de aard, visie, doel en doelgroep van het evenement; een promotieplan (frequentie van media-aandacht, in welke media, en het bereik van die media).
  • Een begroting van inkomsten en uitgaven.
  • Voor zover van toepassing een inhoudelijk verslag van het evenement in het voorgaande jaar.

Vraagt u voor het eerst een subsidie aan?

Dan moet u de volgende gegevens van uw vereniging of stichting meesturen:

  • De balans van het voorgaande jaar
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten

Onvolledige aanvragen of aanvragen waarbij geen aanvraagformulier is gebruikt, nemen wij niet in behandeling. Als de gemeente nog aanvullende informatie nodig heeft, nemen wij contact met u op.

Voorwaarden

De voorwaarden treft u aan in het Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022.

Ontvangstbevestiging

Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u op het door uw ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging.

Wanneer krijgt u bericht?

U ontvangt uiterlijk 31 december 2018 een beschikking.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.