Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - melding Wet Milieubeheer - uitbreiding van het bedrijf voor verkoop van hoveniersbenodigdheden - Weerterveld 19 en 14, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - melding Wet Milieubeheer - uitbreiding van het bedrijf voor verkoop van hoveniersbenodigdheden - Weerterveld 19 en 14, Meerssen

Gemeente Meerssen heeft melding Wet Milieubeheer ontvangen voor Attender Groen B.V., Weerterveld 19 en 14 in Meerssen voor het uitbreiding van het bedrijf voor verkoop van hoveniersbenodigdheden. De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Waar kan ik de stukken van deze melding bekijken en vragen stellen?

U kunt deze melding en bijbehorende stukken bekijken en vragen stellen gedurende zes weken na publicatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Meerssen via telefoonnummer 14 043. Met eventuele vragen kunt u bellen met de RUD Zuid-Limburg, telefoonnummer 043-3897812. U kunt niet reageren op de melding. Er zijn geen zienswijzen of bezwaar mogelijk.