Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 50 - 13 december 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 50 - 13 december 2017

Gepubliceerd op: 12 december 2017 10:30

Gemeentepagina: week 50
Datum: woensdag 13 december 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

feestdagen
Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018.

Op donderdag 21 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op dinsdag 2 januari 2018 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Let op: Aangepaste openingstijden loket Burgerzaken  21 en 22 december
Op de woensdag en donderdag voor Kerstmis heeft het loket Burgerzaken aangepaste openingstijden (op afspraak!).

 • woensdag 21 december van 14.00 -20.00 uur (avondopenstelling)
 • donderdag 22 december van 09.00-12.00 uur

Op donderdag 22 december is er geen avondopenstelling. Het bestuurscentrum is dan vanaf 15.00 uur gesloten.

Heeft u voor de feestdagen nog een nieuw reisdocument of rijbewijs nodig?
Wacht dan niet te lang met aanvragen van uw nieuwe document. Maak tijdig een afspraak via www.meerssen.nl of via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Houd er rekening mee dat u vijf werkdagen moet wachten voordat uw paspoort / id-kaart of rijbewijs klaar is!

Aangifte geboorte & overlijden tussen Kerst & Nieuwjaar
Het loket Burgerzaken is uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • woensdag 27 december 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 29 december van 09.00-10.00 uur

Houd rekening met de termijn van aangifte van geboorte en overlijden!

Openingstijden Bureau Verkiezingen tussen Kerst & Nieuwjaar
Bureau Verkiezingen is op woensdag 27 december 2017 geopend van 09.00-10.00 uur.

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens de openingstijden van het loket Burgerzaken ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl .

---

Voorzittershamer
Agenda raadsvergadering 14 december 2017

Op donderdag 14 december 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 9 november en 29 november 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
 • Verordening en diverse regelingen inzake griffie
 • Gedragscodes en integriteitsregels voor de wethouders en de burgemeester
 • Aanbieden voorgenomen 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van BSGW met gelegenheid tot indienen zienswijze door gemeenteraad
 • Evaluatie bodemkwaliteitskaarten Regio Heuvelland
 • Vaststelling Veegbestemmingsplan 2017
 • Verzoek om omgevingsvergunning nieuwbouwwoning Kasennerweg 1 Bunde
 • Vaststellen 'nota van reacties bij Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' (SVREZL) en de SVREZL voorleggen aan de raad
 • Waterplan Maas en Mergelland en Gemeentelijk Rioleringsplan Meerssen periode 2018-2022
 • Belastingverordeningen en tarieventabellen 2018
 • (Technische) wijziging begroting 2017 en 2018 om te voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Meerssen 2018-2021
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Milieu App
Nieuwe Milieu App, Milieupas, Afvalkalender & Afvalwijzer

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg a/d Geul en de Rd4-gemeenten hebben onlangs samen een Milieu App gelanceerd. In de App is alle informatie over afvalinzameling gebundeld. U vindt er o.a. uw persoonlijke afvalkalender (mét alarmfunctie!), uw digitale milieupas, een kaart met alle straatcontainers in uw buurt, informatie over de milieuparken & kringloopcentra in de regio en een afvalscheidingswijzer (die per afvalsoort laat zien waar u deze kunt inleveren).

U kunt de Milieu App vanaf nu installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). De gemeenten presenteerden de handige app bij het bekrachtigen van de samenwerking met reinigingsdienst Rd4.

Meer milieuparken
De samenwerking betekent ook dat u vanaf 2 januari ook gebruik kunt maken van alle milieuparken van Rd4 in de regio. De inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen op hun beurt ook terecht bij de milieuparken van Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Een overzicht van de milieuparken treft u aan in de Milieu App en in de nieuwe Afvalwijzer 2018.

Nieuwe Milieupas
Afgelopen week hebben alle inwoners een nieuwe milieupas ontvangen. Deze kunt u vanaf 2 januari gebruiken bij alle milieuparken. Heeft u geen nieuwe Milieupas ontvangen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Persoonlijke afvalkalender & Afvalwijzer 2018
Deze week krijgt u ook uw persoonlijke afvalkalender in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders is gestart op 11 december. Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt? Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl.

Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u vanaf deze week ook de uitgebreide Afvalwijzer 2018 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet? Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Download de Milieu App op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). Of kijk op: www.besteuitafval.nl. Of neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Dynamische & vleermuisvriendelijke verlichting in de Oude Steeg Rothem

In samenwerking met de gemeente Maastricht start de gemeente Meerssen in de week van 11 december met het plaatsen van dynamische en vleermuisvriendelijke verlichting in de Oude Steeg in Rothem. Deze verbindingsweg tussen Rothem en het buurtschap Weert is sinds enige tijd afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De weg is alleen nog toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers.

Passend binnen de natuurlijke omgeving
De nieuwe verlichting past binnen de natuurlijke omgeving  van de Oude Steeg. Een gedeelte van de Oude Steeg ligt binnen een vliegroute van vleermuizen. De verlichting is dynamisch en voorzien van een radarsysteem. Dat betekent dat de lampen alleen  aangaan als als er (brom)fietsers of voetgangers passeren. Na enkele minuten gaat de verlichting dan weer uit. Ook is de kleur van de lampen vleermuisvriendelijk. Door deze combinatie van innovatieve technieken verstoort de verlichting de omliggende natuur zo min mogelijk en kunnen (brom)fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk gebruik maken van de weg.

Duur werkzaamheden
De meeste lampen worden nog voor de feestdagen geplaatst. In januari wordt de verlichting af- en ingesteld.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14.403. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie 2018
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2018

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: woensdag 3 januari 2018
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

Prettige feestdagen!

---

Nieuwe werkwijze aanvragen evenementen, wandeltochten en toertochten
Vanaf 1 januari 2018: online Evenementenassistent

Het aanvragen van een evenement, wandeltocht of toertocht in de gemeente Meersen gaat veranderen. Het papieren aanvraagformulier gaat vervallen. Op initiatief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de gemeenten in Zuid-Limburg over op de 'Evenementenassistent': een gebruiksvriendelijk online-systeem voor het aanvragen van een evenement.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen organisatoren een evenement, wandeltocht of toertocht aanvragen via www.meerssen.nl (zie regelen & aanvragen) of rechtstreeks via de aanvraag-website https://ea.impactive.nl

evenementenassistent

Informatie
Organisaties die in het verleden een evenement hebben aangevraagd krijgen deze informatie per brief. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vraagt u naar vergunningencoördinator Carlo Poolen. Telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Laatste reminder!
Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning/ontheffing aan

Moet u nog een nieuwe parkeervergunning of ontheffing voor 2018 aanvragen? Doe dit dan vóór 18 december 2017. Op 1 januari 2018 verlopen namelijk alle parkeervergunningen én ontheffingen. Heeft u na 1 januari geen geldige parkeervergunning/ontheffing achter de voorruit liggen, dan krijgt u een boete. Let op: tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag dus tijdig aan! Het aanvraagformulier treft u aan op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het herbestemmen van hoeve Weerterhof naar een crematorium met kleinschalig uitvaartcentrum, Weert 85, 87 en 89, 6231 RE Meerssen (ontvangen 29 november 2017);
 • het legaliseren van een bestaande schuur, Kuileneindestraat 79, 6231 KE Meerssen (ontvangen 29 november 2017);
 • het plaatsen van een houten schuur/garage, Pastoor van Eijsstraat 1, 6235 EK Ulestraten (ontvangen 30 november 2017);
 • het realiseren van een inrit, Volderstraat 88, 6231 LD Meerssen (ontvangen 30 november 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van bomen (noodkap), Papenweg ongenummerd te Bunde (verzonden 4 december 2017);
 • het wijzigen van de constructie en de gevel, Papenweg 93, 6241 BT Bunde (verzonden 6 december 2017);
 • het verhogen van het dak, Iepenlaan 53, 6241 AD Bunde (verzonden 7 december 2017);
 • het realiseren van een nieuwe carport, Weerterbroekplantsoen 81, 6231 DV Meerssen (verzonden 8 december 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een distilleerderij, Schonen Steynweg ongenummerd te Geulle (verzonden 10 oktober 2017).

Inzage- en beroepstermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan beroep instellen: belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, schriftelijk, gemotiveerd, bij de rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van het bedrijf Lidl Nederland GmbH, Gasthuisstraat 7, 6231 JV Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 13-12-2017 tot 24-01-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Dames en herenzittingen CV Sjots en Sjeif.
Plaats: Sporthal Marsana, Molenveldweg 4 in Meerssen.
Data en tijd:  zaterdag 6 januari 2018 van 14.00-21.00 uur en zondag 7 januari 2018 van 08.00-15.00 uur.
Inzagetermijn: van 13-12-2017 t/m 24-01-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkeerbesluit: oplaadpunt elektrische auto's en parkeerplaatsen minder-validen sportcomplex Heiveld

Betreft:  Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen als oplaagpunt voor elektrische auto en vier parkeerplaatsen voor minder-validen sportcomplex Heiveld in Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord E4/BW101 en E6 met GPP symbool van het RVV.
Inzagetermijn en termijn voor indienen van beroep: van 14-12-2017 t/m  24-01- 2018.
Wie kan beroep indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Volderstraat

Betreft: ontwerpverkeersbesluit voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Maatregelen welke daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord (E6 van het RVV) met onderbord met kenteken van de auto en aanbrengen van belijning parkeervak op bestaande parkeervoorziening aan de Volderstraat (achteringang perceel Volderstraat 78) in Meerssen.
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 14-12-2017  t/m  24-01- 2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen:  eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018: Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau in het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen).

Let op: het gemeentehuis is op woensdag 27 december 2017 uitsluitend van 09.00-10.00 uur geopend.

Komt u buiten deze openingstijden op woensdag 27 december 2017, dan dient het verzoek in de brievenbus gedeponeerd te worden. Houdt er rekening mee dat als het verzoek pas op woensdag 27 december 2017 wordt ingediend, er geen mogelijkheid tot herstel van verzuim bestaat. Dat betekent dat indien uw verzoek niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, u geen tijd meer heeft om het verzoek aan te passen. U wordt derhalve geadviseerd het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 112,50 euro worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom  terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
 • een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Heeft u nog vragen?
Bel dan gerust met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl. Meer informatie: zie ook www.meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 13 december 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen