Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 25 mei 2022

Officiele publicatie

Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 25 mei 2022

Op woensdag 25 mei 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis, Markt 50 in Meerssen. U kunt de raadsvergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 16 mei 2022 behandeld en vastgesteld. Op 17 mei 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 21 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 17 mei 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674 E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.