Gemeente Meerssen | Agenda extra raadsvergadering donderdag 30 juni 2022

Nieuwsbericht Agenda extra raadsvergadering donderdag 30 juni 2022

Gepubliceerd op: 22 juni 2022 10:20

Op donderdag 30 juni 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Afscheid zittende wethouders
  • Bestuursakkoord 2022-2026 "Samen verder bouwen"
  • Raadsvoorstel Benoemingsprocedure nieuwe wethouders
  • Raadsvoorstel Afleggen eed dan wel verklaring en belofte door nieuw benoemde wethouders
  • Raadsvoorstel Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden
  • Raadsvoorstel Wijziging benoeming lid Vertrouwenscommissie
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl