Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 14 maart 2024

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 14 maart 2024

Gepubliceerd op: 22 februari 2024 14:10

2e publicatie - 22 februari: Herinnering vooraankondiging raadsvergadering donderdag 14 maart 2024 

1e publicatie - 5 februari:

Op donderdag 14 maart 2024 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 4 maart 2024 behandeld en vastgesteld. Op 5 maart 2024 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 11 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 5 maart 2024 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl