Gemeente Meerssen | Bekendmaking ter inzage legging RBP Maastricht Aachen Airport

Officiele publicatie

Bekendmaking ter inzage legging RBP Maastricht Aachen Airport

Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio's, op 2 december 2022 wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport (MAA). Het rampbestrijdingsplan beschrijft de procedurele aanpak van Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij incidenten binnen het werkingsgebied van Maastricht Aachen Airport. Mede door het rampbestrijdingsplan wordt geborgd dat ten tijde van een grootschalig incident op MAA, alle overheden, en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen te treffen om slachtoffers in veiligheid te brengen. Uit het rampbestrijdingsplan komen verschillende restproducten voort die de samenwerking optimaliseren. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2019.

Ter inzage

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan inzien via www.meerssen.nl (nieuws – actueel) of op afspraak in gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak tel. 14 043.

Reacties

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 22 november 2022 ingediend worden bij het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen. De schriftelijke reacties kunnen tot en met 22 november 2022 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
T.a.v. de heer P. Winkens Postbus 35 6269 ZG Margraten