Gemeente Meerssen | (Drink)water

Artikel (Drink)water

In principe kunt u gewoon gebruik maken van het kraanwater. Treden er problemen om, dan kunnen gemeente of WML een inspectie uitvoeren en waar nodig maatregelen treffen.

Als het water uit de kraan helder is, kunt u erop vertrouwen dat u dit kunt drinken.

Is het troebel? Niet drinken! Meld dit direct bij WML. Het probleem van de kapotte waterleiding en het wegvallen regulier kraanwater is doorgegeven aan WML.