Gemeente Meerssen | Reminder! Gaat u bouwen, verbouwen of slopen?

Nieuwsbericht Reminder! Gaat u bouwen, verbouwen of slopen?

Gepubliceerd op: 22 augustus 2023 14:25

In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Soms kunt u volstaan met een melding. Ga altijd eerst naar Omgevingsloket.nl en doe de vergunningencheck. Hiermee voorkomt u problemen achteraf.

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan

Omgevingswet
De gemeente moet uw aanvraag voor een omgevingsvergunning altijd toetsen aan het bestemmingsplan. Dit geeft aan hoe u de locatie mag gebruiken en wat u op de locatie mag (ver)bouwen of slopen. In bepaalde gevallen mag u van het bestemmingsplan afwijken. Soms is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Onze medewerkers zoeken graag samen met u naar de beste procedure. Maak daarvoor een afspraak met het Klantenbureau Ruimte.

Is een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig?

Houd er rekening mee, dat de gemeente van 1 september tot en met 31 december 2023 geen nieuwe aanvragen in behandeling neemt, waarbij een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig is. Lopende aanvragen worden onder de huidige wetgeving afgehandeld. Wethouder Bjorn Molling: "Bestemmingsplanprocedures vragen tijd, en hiermee willen voorkomen dat oude en nieuwe procedures elkaar overlappen. Door 31 augustus 2023 aan te houden als einddatum voor het indienen van aanvragen onder de oude wetgeving, is er duidelijkheid. Voor zowel initiatiefnemers (aanvragers) als gemeente (vergunningverlener)."

Vragen? Een afspraak maken?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum. Telefoon 14043. E-mail info@meerssen.nl.

Informatie Omgevingswet volgt

In oktober start de rijksoverheid een informatiecampagne over de nieuwe Omgevingswet. Dan volgt ook uitgebreide informatie op www.meerssen.nl en in weekblad De Geulbode.

Omgevingsloket Online