Gemeente Meerssen | Vertrouwenscommissie

Artikel Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester. Een verdere taak van deze gemeentelijke commissie  is het houden van klankbordgesprekken met de burgemeester. In de Vertrouwenscommissie is elke fractie uit de gemeenteraad met één lid vertegenwoordigd.  

Samenstelling

  • Dhr. B.P.J. (Bjorn) Molling
  • Dhr. J.J.M (Jan) Gulikers (voorzitter)
  • Dhr. A.H.G. (Andreas) Pohle
  • Mevr. A.M.A. (Agnes) Jonkhout (plv. voorzitter)
  • Dhr. A.P.J. (André) Gruyters