Gemeente Meerssen | Vertrouwenscommissie

Artikel Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester. Een verdere taak van deze gemeentelijke commissie  is het houden van klankbordgesprekken met de burgemeester. In de Vertrouwenscommissie is elke fractie uit de gemeenteraad met één lid vertegenwoordigd.  

Samenstelling

Raadslid Björn Hendriks
Dhr. B.F.M. (Björn) Hendriks

Raadslid mr Gerrit van der Bijl
Mr G. (Gerrit) van der Bijl

Raadslid Andreas Pohle
Dhr. A.H.G. (Andreas) Pohle

Raadslid Agnes Jonkhout
Mevr. A.M.A. (Agnes) Jonkhout (plv. voorzitter)

Raadslid André Gruyters
Dhr. A.P.J. (André) Gruyters