Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 7 april 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 7 april 2021

Gepubliceerd op: 06 april 2021 13:55

Gemeentepagina: week 14
Datum: woensdag 7 april 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is beschikbaar

Vanaf nu is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) beschikbaar. Dit is een tegemoetkoming van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van (een deel van) uw kosten, zoals huur of hypotheekrente. Of de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas/water en servicekosten.

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering of huurtoeslag? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van uit de TONK.

Voor welke periode heb ik mogelijk recht op een vergoeding?
De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U kunt de vergoeding aanvragen voor de maanden dat u een aanvulling nodig heeft (dat geldt ook voor de maanden die al voorbij zijn).

Wilt u TONK aanvragen?
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/tonk.

---

Start werkzaamheden Burgemeester Murisstraat en omgeving

Van 12 april t/m 12 november vinden er werkzaamheden plaats in de Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat en Burgemeester Wilmarstraat in Meerssen. De straten ondergaan een herinrichting om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Wegenbouw Kurvers voert het werk uit.

De werkzaamheden starten op maandag 12 april in de Pastoor Dominicus Hexstraat tegenover de Burgemeester Wilmarstraat. De aannemer gaat in de Pastoor Dominicus Hexstraat de aanzet maken om het nieuwe regenwaterriool vanuit de Burgemeester Wilmarstraat op aan te sluiten.

Vervolgens worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De planning kunt u raadplegen op www.meerssen.nl (Projecten –> Burgemeester Murisstraat).

Informatie
Omwonenden ontvangen voorafgaand aan de start van een nieuwe fase telkens een bewonersbrief van aannemer Kurvers over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Woonvisie
Online informatiebijeenkomst ontwerp Woonvisie

Op dinsdag 13 april houdt de gemeente Meerssen van 19.30-21.00 uur een online informatiebijeenkomst over de Ontwerp-Woonvisie. De bijeenkomst is vooral informerend, maar er is ook ruimte om aanvullende ideeën en dilemma's aan te dragen. Iedereen is van harte welkom! U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via www.meerssen.nl (Projecten –> Woonvisie).

---

Verkeershinder Lange Raarberg Meerssen nabij rotonde Op de Beukel

WML voert werkzaamheden uit aan haar leidingnet in de gemeente Meerssen. Van 7 t/m 9 april wordt een leiding vernieuwd op de Lange Raarberg ter hoogte van de rotonde Op de Beukel.

Als gevolg van deze werkzaamheden zal lichte verkeershinder ontstaan.

------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het verbouwen van de zolderverdieping en het realiseren van dakkappellen, Parallelweg 36, 6231 CJ Meerssen (ontvangen 25 maart 2021);
  • het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Rector Thijssenstraat 23, 6237 NG Moorveld (ontvangen 31 maart 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van dakbeschot, Burgemeester Binckhorststraat 4, 6231 GV Meerssen (ontvangen 22 maart 2021).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het vervangen van het hoofd dak en delen van bestaande uitbouw, slopen van een loods en plaatsen van een tuinhuis met zwemvijver, Geulstraat 45, 6241 NA Bunde (verzonden 29 maart 2021);
  • het legaliseren van een appartement, garage, overkapping, tuinmuur en poort, Holstraat 17, 6231 AB Meerssen (verzonden 31 maart 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

  • het uitbreiden/legaliseren van opstallen, Eijkskensweg 4, 6243 AA Geulle (ingetrokken 17 maart 2021);
  • het vernieuwen van het garagedak en het realiseren van een carport, Kasteelstraat 50, 6235 BR Ulestraten (ingetrokken 23 maart 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 7 april 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen