Gemeente Meerssen | Informatiebijeenkomst brandveilig leven

Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst brandveilig leven

Gepubliceerd op: 08 februari 2024 11:10

Bericht van Brandweer Meerssen en Seniorenvereniging Bunde:

Brandveilig leven is het thema van de informatiemiddag die Seniorenvereniging Bunde houdt op 28 februari a.s. in ons verenigingslokaal de Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde.

Deze voorlichting wordt verzorgd door enkele leden van de Brandweer Meerssen. Omdat er geen bejaardenhuizen meer zijn, blijven zoals wij weten, steeds meer mensen langer in hun eigen huis wonen. Veel meer andere mogelijkheden zijn er door de krapte aan bejaarden woningen overigens helaas ook niet.
Het is daarom belangrijk dat wij voldoende weten wat te doen bij brand. Wat is bijvoorbeeld de beste vluchtroute, hoe gebruiken wij een brandblusser. Hebben wij voldoende goed werkende brandmelders in huis. Hoe melden wij een calamiteit enz.

De voorlichting zal ongeveer 2 uur duren en is bijzonder leerzaam.
Alles wordt gepresenteerd op een begrijpelijke, gezellige en eenvoudige wijze.
Wij beginne deze middag om 14.30 uur met koffie en vlaai.

Voor onze leden zijn aan deze middag geen kosten verbonden. Men dient zich wel voor 24 februari 2024 telefonisch aan te melden op 043 3645599. Ivm de organisatie is het namelijk nodig dat wij weten hoeveel personen wij kunnen verwachten.

Ook niet leden zijn uiteraard op deze leerzame middag van harte welkom.
Wij vragen van niet leden een bijdrage van € 5,00 te voldoen via bankrekening NL92 RBRB 0777 9829 00 tnv Seniorenvereniging Bunde. Na betaling is telefonische aanmelding niet nodig.