Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 25-08-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 25-08-2020

Gepubliceerd op: 04 september 2020 09:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 augustus 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 18 augustus 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 augustus 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 18 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Jaarverslag 2019 Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het Jaarverslag 2019 van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Verlenging herinrichting Markt te Meerssen en Sint Agnesplein te Bunde ten gevolge van coronacrisis tot 1 november 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de maatregelen voor de tijdelijke herinrichting van de Markt te Meerssen en het Sint Agnesplein te Bunde als gevolg van de coronacrisis te verlengen tot 1 november 2020.

Onderwerp: Wijziging projectduur VoorleesExpress en TaalRijk
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met verlenging van de duur van de door de gemeente gesubsidieerde projecten VoorleesExpress en TaalRijk van de Stichting Openbare Bibliotheek Meerssen.

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten om in 2020 geen cliëntervaringsonderzoek jeugd over 2019 uit te voeren.