Gemeente Meerssen | Nieuws van Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Nieuwsbericht Nieuws van Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Gepubliceerd op: 07 februari 2018 16:40

Vacature

De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen zoekt drie nieuwe bestuursleden. We zoeken bestuursleden die enigszins ingevoerd zijn binnen het sociaal domein, iemand die bijvoorbeeld op de hoogte is van de ontwikkelingen in jeugdzorg of Wmo. Iemand die de belangen van medeburgers kan vertalen tot een adequaat advies. Aangezien drie vrouwen ons bestuur verlaten ivm het bereiken van de maximale zittingsduur en omdat de overige leden allemaal mannen zijn, gaat de voorkeur uit naar vrouwen.

Bent u dit? Lees verder voor meer informatie!  

https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/actueel/vacature_bestuursleden_(3)_adviesraad_sociaal_domein_meerssen/