Gemeente Meerssen | Wateroverlast! Wie kan ik bellen?

Nieuwsbericht Wateroverlast! Wie kan ik bellen?

Gepubliceerd op: 16 juli 2021 10:30

Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? Zoals omgevallen bomen, afgebroken takken, ondergelopen straten, modder en dergelijke? Bel dan het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043 en kies voor optie 3. U wordt dan doorgeschakeld naar de Meldcentrale.

U kunt de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee.
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)