Gemeente Meerssen | onze BABS'en

Artikel Onze BABS'en

De Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) draagt zorg voor het voltrekken van het huwelijk. De BABS maakt van elke huwelijksvoltrekking iets speciaals. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bruidspaar. De ambtenaar komt – als u daar prijs op stelt - op huisbezoek. In eigen omgeving worden de voorbereidingen voor de huwelijksplechtigheid doorgesproken.

In huiselijke kring vertellen de bruidsparen bovendien vaak leuke anekdotes, die de BABS dan weer in de huwelijkstoespraak kan verwerken. Zo ontstaat er een zeer persoonlijke en informele toespraak. De toespraak kan tevens in het Limburgs dialect of een buitenlandse taal worden verzorgd (gedeeltelijk). De BABS'en proberen iedereen bij de huwelijksvoltrekking te betrekken, ook de aanwezigen die de Nederlandse taal niet (geheel) beheersen. Het bruidspaar kan tijdens de huwelijksplechtigheid haar eigen (live) muziek uitkiezen. Dit kan allemaal vooraf worden geregeld met de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Dit zijn onze BABS'en ...

Yvonne Rieff 2

Yvonne Rieff

Floor Kengen 2

Floor Kengen

Edwin Lustermans 2

Edwin Lustermans

Astrid Conings 2

Astrid Conings-Jacobs

Onze trouwambtenaren verdelen de huwelijken onderling. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde BABS? Dan mag u dat uiteraard kenbaar maken. De gemeente bekijkt vervolgens of deze trouwambtenaar op uw gewenste dag en tijdstip beschikbaar is. Bij een gratis of budgethuwelijk is het niet mogelijk een voorkeur voor een trouwambtenaar aan te geven.

Wilt u graag getrouwd worden door een familielid, beste vriend of vriendin?

Het is mogelijk om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken door een familielid, vriend, kennis of door een ambtenaar uit een andere gemeente. Hij of zij moet dan voor één dag worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.