Gemeente Meerssen | Internetconsultatie - je kunt nu reageren op het concept-Masterplan Centrum Meerssen

Nieuwsbericht Internetconsultatie - je kunt nu reageren op het concept-Masterplan Centrum Meerssen

Gepubliceerd op: 17 februari 2023 13:00

Overzicht Gebied Masterplan
Internetconsultatie

Actualisatie Masterplan Centrum Meerssen

In het kort

In 1997 heeft de gemeenteraad het Masterplan Centrum Meerssen vastgesteld. Het Masterplan was de integrale onderlegger voor de uitvoering van het verkeersplan en diverse stedenbouwkundige deelplannen in het centrumgebied van Meerssen. Het verkeersplan en de deelplannen zijn in de loop der jaren gerealiseerd. Inmiddels heeft onze gemeenschap te maken met nieuwe opgaven op o.a. het gebied van klimaat, energie, wonen en winkelen (gewijzigde consumptiepatronen). Dit alles maakt een actualisatie nodig van de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen. Bureau Mecanoo onder leiding van creatief directeur Francine Houben heeft daarom van de gemeente Meerssen opdracht gekregen om de gemeentelijke visie voor het centrum van Meerssen (Masterplan) aan te passen. Het Masterplan is bedoeld als leidraad (inspiratie) voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied van Meerssen. De daadwerkelijke uitvoering zal stap voor stap plaatsvinden en is afhankelijk van de middelen, die de gemeenteraad (algemeen bestuur) aan het college van b&w (dagelijks bestuur) ter beschikking kan stellen.

Start consultatie:
18 februari 2023.

Einde consultatie:
10 maart 2023.

Reageren

Je kunt je reactie tijdens de consultatieperiode mailen naar communicatie@meerssen.nl of per post sturen naar: Gemeente Meerssen, Reactie Masterplan, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Afgeven via de brievenbus of bij de receptiebalie van het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen kan natuurlijk ook. Alle reacties worden (geanonimiseerd, dus zonder namen te vermelden) bijgevoegd bij de betreffende raadsstukken voor de raadsvergadering van 13 april 2023. Je kunt de informatie dan raadplegen via het raadsinformatiesysteem (RIS) op www.meerssen.nl.

Expositie Actualisatie Masterplan in het Erfgoedhuis

Mensen zonder internet en belangstellenden kunnen de informatie van vrijdag 24 februari tot en met vrijdag 10 maart 2023 tijdens de openingstijden van het Bestuurscentrum bekijken in het Erfgoedhuis (via hoofdingang). Hier liggen reactieformulieren klaar. Je kunt deze inleveren bij de receptiebalie.

Hier vind je een link naar de informatie (online-presentatie)

Hier vind je een link naar de informatie (PDF) 

Hier vind je de link naar de themabijeenkomst van de gemeenteraad over het Masterplan (14 februari 2023)

Hier vind je binnenkort een link naar een informatiefilmpje over het Masterplan (in voorbereiding)

Burgerparticipatie

Het nu voorliggende concept-Masterplan is tot stand gekomen via intensief overleg met o.a. inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Meerssen. Dit zal straks ook het geval zijn bij de uitvoering van de deelplannen.

Op de hoogte blijven?

Met onze wekelijks nieuwsbrief Sfeervol Meerssen ontvang je alle berichtgeving van de gemeente Meerssen automatisch in je mailbox. Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum van het algemene telefoonnummer 14 043.
Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.