Gemeente Meerssen | Koninklijke Onderscheiding voor Harry Crombag uit Meerssen

Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor Harry Crombag uit Meerssen

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 08:00

Koninklijke Onderscheiding Harry Crombag
Op maandagavond 26 juni 2023 reikte burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz een Koninklijke Onderscheiding uit aan Harry Crombag uit Meerssen. De heer Crombag werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving zijn onderscheiding bij zijn afscheid wegens pensionering van de Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (S.B.O.K.).

Achtergrond

Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (S.B.O.K.)

In 1991 nam Harry Crombag het initiatief voor de oprichting van de Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (S.B.O.K.). Hij is bestuurslid/penningmeester van de Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR). Een goede financiële basis werd bereikt door de oprichting van de Stichting Fondswerving SBOK. Daarbij heeft hij voor de samenstelling van het bestuur de samenwerking opgezocht met diverse Limburgse gezondheidsinstellingen.

Als enige Nederlander was hij bestuurslid voor de Europese Neurodevelopmental Treatment (later Kinderneurorevalidatie KNR). Hij heeft zich in de periode van 1991-2018 ingezet om de Europese eenheid te bevorderen cq te bewaken voor wat betreft de zorg en behandeling van het kind met Cerebrale Parese. Tot op heden is hij de contactpersoon binnen de Europese vereniging.

Vereniging Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling van Zuigelingen met (dreigende) ontwikkelingsstoornissen (VOBZ)

Van 2010 tot 2021 was de heer Crombag voorzitter van de VOBZ en medeorganisator van studiedagen.

Vereniging Douzelage Meerssen in Europa

Van 2013 tot heden is Harry Crombag penningmeester van de vereniging Douzelage. Deze draagt bij aan de Europese eenwording door verschillende bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten te organiseren. Tevens heef hij diverse jaren deel uit gemaakt van de tweehoofdige Meerssense delegatie bij de jaarlijkse general meeting.

Tennisvereniging de Pletschmeppers Geulle

Van 2014-2021 was de heer Crombag penningmeester van en vrijwilliger bij deze tennisvereniging. Hij was lid van de parkcommissie en organisator en coördinator van de KNLTB-seniorentoernooien.

Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Vanaf 2017 tot heden is Harry Crombag bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen. Betrokkene legt zich toe op de onderwerpen armoede en voedselbank, bereikbaarheid gemeente voor gehandicapten en de huiskamers in de verschillende kernen.

Stichting Samen Meerssen

Vanaf 2018 tot heden is decorandus bestuurslid van de Stichting Samen Meerssen. De stichting stimuleert en adviseert binnen het huiskamerproject burgers om met elkaar in gesprek te gaan om o.a. eenzaamheid tegen te gaan. Tevens stimuleren zij het project 'meer bewegen voor ouderen'

Rothem's Harmonie

Van 2019-2022 was de heer Crombag voorzitter van de jubileumcommissie van de Rothem's Harmonie te Meerssen. Betrokkene zorgde dat de organisatie van de festiviteiten in goede banen werd geleid. Daarnaast wierf hij sponsoren en onderhield hij de contacten.

Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft bij de beoordeling van het voorstel in aanmerking genomen de activiteiten van betrokkene in dan wel gerelateerd aan de hoofdfunctie als oprichter en docent bij de Stichting Scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind, alsook de overige maatschappelijke nevenactiviteiten, die ten goede komen aan de samenleving. Daarnaast heeft betrokkene een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de kinderfysiotherapie.

De heer Harry Crombag kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd" (Ordereglement, art. 2.2.a) en "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben" (Ordereglement, art. 2.2.b). Op grond van zijn totale verdiensten is de heer H.M.B. Crombag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.