Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen – Berekenen bouwkosten t.b.v. leges: tabel met eenheidsprijzen per type bouwwerk (nieuwbouw/verbouw) 2021

Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het berekenen van bouwkosten ten behoeve van leges

1: Nieuwbouw

De bouwkosten bij nieuwbouw worden berekend op basis van de prijzen in de tabel “eenheidsprijzen per type bouwwerk”.

2: Verbouw

De bouwkosten bij verbouw worden berekend op de volgende manier:

In eerste instantie worden de kengetallen voor nieuwbouw gehanteerd. Afhankelijk van de aard en omvang van de verbouwingswerkzaamheden wordt op het kengetal van de nieuwbouw de restwaarde in mindering gebracht.

Bij een grootschalige verbouwing/renovatie met sloop tot aan casco/skelet bedraagt de restwaarde van het casco 40%. Bij een beperkte verbouw waarbij veel inbouw en afbouwelementen blijven behouden is dit 70%.

Bij vervangen of vernieuwen van een uitwendige scheidingsconstructie wordt alleen het deel dat wordt verbeterd of vervangen in de berekening meegenomen.

3: Afwijkende bouwkosten

De bouwkosten die worden aangegeven door de aanvrager zijn het uitgangspunt voor de vaststelling van de bouwkosten, tenzij blijkt dat de berekening op basis van de vastgestelde tarieventabellen meer dan 5% hoger uitvalt dan de opgegeven bouwkosten. In dat geval worden de bouwkosten gebaseerd op de tarieventabellen.

4: Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kunnen afwijkende, gelijkwaardige berekeningsmethodieken worden gehanteerd bij het vaststellen van de bouwkosten.

Voor gebouwen waarin de tarieventabellen niet voorzien, worden de bouwkosten vastgesteld aan de hand van een berekening door een extern bureau, deskundig in het berekenen van bouwkosten.

EENHEIDSPRIJZEN PER TYPE BOUWWERK

Nr.

Type

Eenheid

Prijs/eenheid

€ exc. BTW

WOONGEBOUWEN (niet grondgebonden)

1

Appartementen standaard

347,00

2

Appartementen beter

431,00

GRONDGEBONDEN WONINGEN

3

Tussenwoning standaard

310,00

4

Tussenwoning beter

430,00

5

Half vrijstaand standaard

349,00

6

Half vrijstaand beter

469,00

7

Vrijstaand standaard

429,00

8

Vrijstaand beter

557,00

WONINGEN - AANVULLINGEN

9

Garage / berging

179,00

10

Kelder (onder nieuwbouw)(in m3)

241,00

11

Carport / overkapping (in m²)

128,00

12

Dakkapel h= 1,6 m (per m¹, breedte) *

1.295,00

13

Aanbouw tegen bestaande woning

358,00

14

Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000 *

161,00

BIJEENKOMSTGEBOUW (in m²)

15

Multifunctionele accommodatie

1.591,00

16

Café / Restaurant

1.365,00

17

Hotel / Motel

1.614,00

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW (in m²)

18

Gezondheidscentrum / praktijk

1.492,00

19

Woonzorgcentrum

1.362,00

20

Ziekenhuis

2.053,00

INDUSTRIEEL GEBOUW (in m²)

21

Bedrijfshal (basic/low-budget)

m2

328,00

22

Bedrijfshal, < 2.500 m²

440,00

23

Bedrijfshal, > 2.500 < 10.000 m²

391,00

24

Bedrijfshal, > 10.000 m²

379,00

25

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal

1.060,00

26

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal *

642,00

KANTOORGEBOUWEN (in m²)

27

Kantoor standaard

1.203,00

28

Kantoor beter

1.963,00

ONDERWIJSGEBOUWEN (in m2)

29

Basis- en bredeschool

1.337,00

30

Middelbare- en hogerescholen

1.414,00

SPORTGEBOUWEN (in m²)

31

Sporthal / gymzaal

1.156,00

32

Clubhuis (kleedlokalen + kantine)

m2

1.440,00

WINKELGEBOUW (in m²)

33

Doe-het-zelf hal / meubelhal / supermarkt

839,00

34

Autogarage met showroom

712,00

35

Winkels

1.319,00

PARKEERGARAGES (in m²)

36

Parkeergarage bovengronds

345,00

37

Parkeergarage ondergronds

897,00

PORTA KABINES (in m²)

38

Porta kabines lowbudget

564,00

39

Porta kabines afgewerkt

736,00

40

Woonwagen

1.115,00

TOESLAGEN GEBOUWEN

41

Paalfundering in m² bebouwd oppervlak *

39,00

AGRARISCH (in m²)

42

Werktuigenloods

m2

159,00

43

Geïsoleerde stal (pluimvee)

191,00

44

Sterk geventileerde stal (rundvee/varkens)

159,00

45

Mestkelder

73,00

46

Tuinbouwkas (onverwarmd)

29,00

47

Tuinbouwkas (verwarmd)

41,00

48

Open veldschuur

m2

147,00

AANVULLINGEN DIVERSEN

49

Zonwering (uitvalscherm-markies) (per m¹) *

530,00

50

Airco installaties (st)

st

546,00

51

Ventilatie units (st)

st

1.638,00

52

Ontgeuringsinstallaties (st)

st

8.739,00

53

Reclame dubbelzijdige lichtbalk (st)

st

569,00

54

Reclame gevelbelettering gevel (m¹) *

557,00

55

Terrasschotten inclusief terrasputjes (per m¹) *

535,00

56

Terrasheaters (st)

st

524,00

57

Rookmelders (st)

st

110,00

VERBOUW – RENOVATIE (A)

58

Correctie casco grootschalige verbouwing

-40 %

59

Correctie casco kleinschalige verbouwing

-70 %

60

Vervangen uitwendige gevel (voor dat deel dat vervangen of verbeterd wordt)

308,00

*

In het totaal aantal meters (m1, m2, m3) is de hoeveelheid bij de posten ‘Toeslagen’ en ‘Aanvullingen diversen’ niet meegerekend.