Gemeente Meerssen | Update: op weg naar toekomstbestendige begraafplaatsen

Nieuwsbericht Update: op weg naar toekomstbestendige begraafplaatsen

Gepubliceerd op: 22 september 2023 09:35

Begraafplaats
De gemeente Meerssen startte dit voorjaar met het ruimen van graven. Het betreft dan graven waarvan de grafrechten zijn verlopen en de rechthebbenden een afstandsverklaring hebben getekend. Ruimen gebeurt vooralsnog alleen bovengronds (we halen alleen de grafbedekking weg). Na enige tijd staakte de aannemer helaas zijn werkzaamheden en gaf de opdracht terug. Dat betekende dat we op zoek moesten naar een nieuwe aannemer. Deze hebben we inmiddels geselecteerd. De nieuwe aannemer hervat begin oktober het bovengronds ruimen van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen Bunde en Meerssen.

Begraafplaatsen met een verzorgder uiterlijk 

De gemeentelijke begraafplaatsen voldoen niet meer aan het beeld dat de gemeente de inwoners wil bieden. Daarom heeft de gemeenteraad onlangs gelden beschikbaar gesteld om de begraafplaatsen toekomstbestendig in te richten en op een hoger onderhoudsniveau te gaan beheren. We gaan een nieuwe onderhoudsbestek opstellen. Hierin staat staat hoe vaak we onderhoud plegen. Dit moet vanaf het voorjaar 2024 leiden tot begraafplaatsen met een verzorgder uiterlijk.

Inrichtingsvisie begraafplaatsen

Om te bepalen welke capaciteit de begraafplaatsen nodig hebben, is er voor een periode van 40 jaar een berekening uitgevoerd. Hierbij houden we rekening met trends en ontwikkelingen en de bevolkingssamenstelling binnen de gemeente. We hebben een inrichtingsvisie opgesteld. Tijdens inloopavonden in Bunde en Meerssen haalden we wensen en ideeën van inwoners op. Daarnaast hebben inwoners via een (digitale) enquête hun ideeën en mening gegeven. Op basis hiervan maakten we ontwerpvoorstellen voor de begraafplaatsen in Bunde en Meerssen.

Uitnodiging informatieavonden ontwerpvoorstel inrichting begraafplaatsen

Binnenkort presenteren we de ontwerpvoorstellen voor de inrichting van deze twee begraafplaatsen. We heten je van harte welkom tijdens een van de onderstaande informatieavonden:

  • maandag 9 oktober - aanvang 19.00 uur
    in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen
  • dinsdag 10 oktober - aanvang 19.00 uur
    in Café de Haverput in Bunde.

We horen dan graag jouw bevindingen. Vervolgens gaan we aan de slag met de herinrichting van de begraafplaatsen. We koersen daarbij op start van de werkzaamheden in juni 2024.

Meldingen over huidig onderhoud

We krijgen regelmatig meldingen via e-mail, telefoon en social media dat het onderhoud van de begraafplaatsen niet goed is. Dat heeft meerdere oorzaken. Het warme weer in combinatie met regen zorgt ervoor dat onkruid veel sneller groeit (zeer groeizame periode). Daarnaast is het moeilijk om de verouderde grindpaden zonder chemische bestrijdingsmiddelen (verboden!) op het gewenste onderhoudsniveau te houden. Tot slot kan de aannemer door onder andere personeelstekort en ziekteverzuim niet alle noodzakelijke werkzaamheden tijdig uitvoeren.