Gemeente Meerssen | MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) algemene ledenvergadering en themabijeenkomst.

Nieuwsbericht MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) algemene ledenvergadering en themabijeenkomst.

Gepubliceerd op: 08 januari 2024 15:10

MOS houdt op donderdag 25 januari 2024 haar algemene ledenvergadering (alv) over 2023 en organiseert aansluitend, ook voor niet-leden een boeiende thema-avond.

Locatie: Connect5, Markt 5 in Meerssen.

Algemene ledenvergadering

Inloop voor de leden is vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur en zorgen dat we de alv om uiterlijk 20.15 uur kunnen afronden.

Themabijeenkomst

Om 20.30 uur start de themabijeenkomst. Nathalie Ummels, coördinator van SDG-house Maastricht, komt praten over de sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) op lokaal niveau. Wat doen we zelf al, wat doen anderen en hoe kunnen we samen werken aan een leefbare wereld, ver weg en dichtbij?

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers vraagt MOS om nu alvast aan te geven of u deze avond wilt vrijmaken, stuur dan een mailtje naar Mossecretariaat@gmail.com. Mocht u op het laatste moment besluiten om te komen, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Lid worden van MOS?

Dat kan, heel graag zelfs, door € 10 (per jaar) contributie over te maken naar rekeningnummer NL04RABO0340587644 ten name van Meerssen Ontwikkelingssamenwerking onder vermelding van contributie 2024. Zie ook onze FB-pagina en de MOS website (www.mosmeerssen.nl).

Heel graag tot 25 januari.