Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 44 - 1 november 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 44 - 1 november 2017

Gepubliceerd op: 31 oktober 2017 10:00

Gemeentepagina: week 44
Datum: woensdag 1 november 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Vraag vóór 18 december nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2018 verlopen alle parkeervergunningen en ontheffingen. U kunt nu al een nieuwe vergunning / ontheffing voor 2018 aanvragen bij de gemeente.

Vraag tijdig aan!
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten. Uw aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning moet daarom vóór 18 december 2017 zijn ingediend.

Miv nieuwe jaar controles vergunningen: voorkom een boete
Zorg ervoor dat u uw parkeervergunning tijdig verlengd. Met ingang van het nieuwe jaar vinden controles plaats door de handhavers. Als u geen geldige parkeervergunning achter de voorruit heeft, krijgt u een boete.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor een nieuwe vergunning (of verlenging) kunt u downloaden op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar kunt u afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

KCC
Openingstijden Snelbalie aangepast

Bij de snelbalie in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (Markt 50 Meerssen) kunt u eerder aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zónder afspraak afhalen. De openingstijden van de snelbalie zijn iets aangepast.

Nieuwe openingstijden snelbalie
- maandag t/n vrijdag van 10.00-17.00 uur
- donderdag van 10.00-20.00 uur

Let op! Het aanvragen van paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc gebeurt op afspraak!

Voor het overige: uitsluitend op afspraak
De gemeente Meerssen werkt voor het overige uitsluitend op afspraak. Op deze wijze hoeft u niet onnodig te wachten, bent u direct aan de beurt en weten wij waarvoor u komt. U kunt telefonisch een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. Voor het aanvragen van diensten & producten van het loket Burgerzaken (o.a. paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, uittreksels etc) en diverse producten van de afdeling Ruimte kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Werkzaamheden Essendijk Geulle

Bloem Civieltechniek BV voert op dit moment onderhoudswerkzaamheden uit aan de Essendijk in Geulle. De werkzaamheden duren tot half december. De Essendijk is afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute is ter plekke aangegeven. Door wegafzettingen kunnen de werkzaamheden leiden tot overlast voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Water in balans
Vervolgbijeenkomst Waterschap
Verder praten over uw 43 geopperde maatregelen tegen wateroverlast

Limburg aanpassen aan het nieuwe klimaat is een grote uitdaging die ons allemaal aangaat. Een ding is duidelijk: dit soort grote vraagstukken beantwoord je niet alleen. Daar zoek je samen de oplossingen voor. Zoals we hebben afgesproken organiseren waterschap en gemeente op dinsdag 21 november om 19.30 uur de volgende ontmoeting.

Dan brengen we u op de hoogte en wisselen we samen van gedachten over de mogelijke oplossingen om toekomstige wateroverlast terug te dringen. We bespreken de 43 geopperde maatregelen uit de vorige bijeenkomst. Daarbij nodigen we ook de organisaties uit die hier actie op kunnen ondernemen, zodat zij u kunnen bijpraten. Wij nodigen u uit om uw buren en/of medewijkbewoners mee te nemen. Want hoe meer mensen actief meedenken en meewerken, hoe sneller we het water in Meerssen in balans krijgen.

Noteer de datum alvast in uw agenda!
De locatie en agenda volgen binnenkort!

Meer informatie
Zie www.meerssen.nl. Vragen? Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.

---

Inloopavond onderhoudswerkzaamheden Pasweg

De gemeente Meerssen gaat in november de laatste onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt van de Pasweg. Het betreft het gedeelte tussen de Kalverhof en Pasweg huisnummer 20C. De werkzaamheden vinden plaats van 20 november t/m 1 december 2017 en worden uitgevoerd door aannemer BLM Wegenbouw.

Uitnodiging inloopavond
De gemeente Meerssen en BLM Wegenbouw nodigen omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloopavond op dinsdag 7 november 2017 in Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Tussen 18.30 tot 19.00 uur kunt u binnenlopen. Medewerkers van de gemeente en aannemersbedrijf BLM Wegenbouw zijn aanwezig om u te informeren over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid van uw woning / bedrijf.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Onderhoudswerkzaamheden Hekstraat en Bokstraat Schietecoven

BLM Wegenbouw BV voert op dit moment onderhoudswerkzaamheden uit aan de Hekstraat en Bokstraat in Schietecoven (Ulestraten). De werkzaamheden duren tot half december. De straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleidingsroute zijn ter plekke aangegeven. Door wegafzettingen kunnen de werkzaamheden leiden tot overlast voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Begrotingsvergadering Gemeenteraad

Op donderdag 9 november 2017 vindt de begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 9.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom! De concept-agenda voor deze raadsvergadering treft u volgende week aan op deze gemeentepagina.

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 november inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl. Geen internet? De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen vanaf 1 november ook ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Informatieavond verbetering verkeersveiligheid
Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg

Op 22 februari 2017 is er een meedenkbijeenkomst geweest in de Auw Kerk over de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Pletstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg. Na deze bijeenkomst zijn door omwonenden, buurtbewoners en ondernemers suggesties ingediend om de verkeersveiligheid bij deze kruising te verbeteren. De verbetersuggesties zijn uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng en hebben geresulteerd in twee varianten voor een nieuw wegprofiel van de kruising en de aanliggende wegen. De gemeente Meerssen wil graag in 2018 de kruising en aanliggende wegen aanpassen.

Uitnodiging informatieavond
Op dinsdag 7 november 2017 vindt van 19.15-21.00 uur een informatieavond plaats voor omwonenden en andere belangstellenden. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij de twee varianten en is er alle gelegenheid vragen te stellen, suggesties in te brengen en informatie te delen. Medewerkers van de gemeente Meerssen zijn aanwezig om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en naar uw ideeën te luisteren.

Aanmelden
In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk zich even aan te melden voor maandag 6 november 2017 via info@meerssen.nl of per telefoon via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verhogen van het dak, Iepenlaan 53, 6241 AD Bunde (ontvangen 24 oktober 2017);
 • het verbouwen van een gebouw tot tandheelkundig centrum, Pastoor N. Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (ontvangen 16 oktober 2017);
 • het verbouwen van de woning, Op de Locht 32, 6241 NS Bunde (ontvangen 16 oktober 2017);
 • het plaatsen van een afrastering, Molenweg 5, 6231 BL Meerssen (ontvangen 16 oktober 2017);
 • het veranderen van een monument, Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld (ontvangen 11 oktober 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende materialen, Dennenberg 9, 6241 NN Bunde (ontvangen 29 september 2017);
 • het gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw, Pastoor N. Creftenstraat 2, 6231 HH Meerssen (ontvangen 16 oktober 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanbestedingsbeleid 2017

Betreft: Beleidsregels Aanbestedingen gemeente Meerssen 2017 vastgesteld door de gemeenteraad op 25 oktober 2017. Het besluit bevat de beleidsregels die je gemeente volgt bij aanbestedingen.
In werking:  acht dagen na bekendmaking
Opmerking: deze beleidsregels worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 november 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wijziging CAO Gemeenteambtenaren

Betreft: de CAO voor Gemeenteambtenaren is op een aantal punten aangepast. De aanpassingen betreffen onder meer aanpassingen met betrekking tot het IKB, de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren en technische wijzigingen van de CAR/UWO.
Inzagetermijn: t/m 29 november 2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 1 november 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen