Gemeente Meerssen | Sloopmelding voor het verwijderen van asbest aan Klinkenberg 66 te Meerssen

Officiele publicatie

Sloopmelding voor het verwijderen van asbest aan Klinkenberg 66 te Meerssen

Gemeente Meerssen heeft op 18 maart 2022 een melding ontvangen voor asbestverwijdering aan Klinkenberg 66, 6231 BD Meerssen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.