Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 27 - 1 juli 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 27 - 1 juli 2020

Gepubliceerd op: 30 juni 2020 09:25

Gemeentepagina: week 27
Datum: woensdag 1 juli 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Wat doe jij bij dreigende wateroverlast?
Kijk eens op wachtnietopwater.nl

De afgelopen week trokken fikse regenbuien over onze provincie, soms met wateroverlast tot gevolg. Het KNMI gaf daarom regelmatig een kleurcode af voor hevige regenbuien.

Weet jij op zo'n moment wat je kunt doen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen? Kijk eens op wachtnietopwater.nl. Daar staan een aantal handige adviezen die je snel en makkelijk kunt uitvoeren. Ook vind je er wat je moet doen als het water onverhoopt je huis binnenstroomt.

wachtnietopwater.nl

---

Informatie Coronavirus

Vanaf 1 juli kunnen we weer een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. Algemene regels voor binnen en buiten blijven nodig, want het virus is niet verdwenen. De basisregels blijven: heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen, houd 1,5 m afstand, was vaak uw handen, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. Meer informatie over de nieuwe versoepelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Of volg de landelijke media.

Testen
Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00-20.00 uur. Dus... bij klachten: blijf thuis en laat u testen!

MEER INFORMATIE

------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het vervangen van het dak van bestaande woning, Stationstraat 45, 6231 CK Meerssen (ontvangen 16 juni 2020);
  • het kappen van een boom, Hulserstraat 4, 6243 BN Geulle (ontvangen 22 juni 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest, Humcoven 1, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 17 juni 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

  • het brandveilig gebruiken van een Bed and Breakfast, Westbroek 28, 6243 CG Geulle.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 25-06-2020 t/m 05-08-2020.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het uitbreiden van het woonhuis, Oostbroek 5, 6243 CA Geulle (verzonden 23 juni 2020);
  • het veranderen van de uitrit, Pastoor Halmansstraat 24, 6235 EG Ulestraten (verzonden 24 juni 2020);
  • het kappen van een boom (noodkap), Prinses Ireneweg 6a, 6241 GE Bunde (verzonden 25 juni 2020);
  • het realiseren van een pedicuresalon, Beukenlaan 70, 6241 AM Bunde (verzonden 26 juni 2020);
  • het renoveren van het dak, het realiseren van dakkapellen en het veranderen van de erker aan de voorgevel, Parallelweg 38, 6231 CJ Meerssen (verzonden 26 juni 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit;
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 1 juli 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen