Gemeente Meerssen | Groenbeleidsplan: biodiversiteit, oog voor klimaat én identiteit

Nieuwsbericht Groenbeleidsplan: biodiversiteit, oog voor klimaat én identiteit

Gepubliceerd op: 20 juli 2023 17:10

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2023 het Groenbeleidsplan vastgesteld. Dit groenbeleidsplan is tot stand gekomen na input van inwoners uit alle woonkernen en andere betrokken partijen.Wethouder Bjorn Molling is blij met het nieuwe beleids- en beheerplan. "We hebben na een goed proces met onze inwoners en belanghebbenden goed inzichtelijk welk groen van ons is, en we weten nu hoe we hier - ook in de toekomst - mee willen omgaan. Het beleidsplan biedt ook kansen voor verdere vergroening in al onze kernen. Ook ben ik blij dat de gemeenteraad ermee heeft ingestemd om meer geld uit te trekken voor het onderhoud van ons groen."

Wat is een Groenbeleidsplan?

In het Groenbeleidsplan geven we aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het openbare groen in onze gemeente. Dit doen we zowel voor de kernen als voor het buitengebied. Het plan legt de basis voor de uitwerking van toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente.

Biodiversiteit
Waar gaat het Groenbeleidsplan over?

Belangrijke punten van het Groenbeleidsplan zijn bijvoorbeeld het versterken van de biodiversiteit, het klimaatadaptief maken van de leefomgeving en het versterken van de identiteit van de woonkernen. De gemeente Meerssen ligt op de overgang van het Heuvelland naar het Maasdal. Dat zorgt er voor dat de gemeente gevoelig is voor wateroverlast. Het Groenbeleidsplan speelt hierop in door een natuurlijke inrichting van alle beekdalen en het realiseren van kleine landschapselementen zoals graften en hagen. Bomenstructuren worden uitgebreid, er wordt gestreefd naar een afname van verharde oppervlaktes en de realisatie van meer b(l)oeiend groen.

Identiteit

Met de maatregelen versterken we daarnaast de identiteit van het Meerssense landschap en de kernen. Onderdelen waarmee we ons onderscheiden van omliggende gemeentes zijn bijvoorbeeld het kasteel en landgoed Vliek met haar kalktufbronnen, het monumentale Proosdijpark en de Plateauterrasrand met daarop het Bunder- en Elsloeërbos. Nu het plan is vastgesteld gaan we aan de slag. De eerste uitwerking hiervan ga je nog dit najaar buiten zien. Zo worden bijvoorbeeld de rotondes aan de Fregatweg en Ambyerweg voorzien van beplanting waarmee we de inkom van onze gemeente aantrekkelijker maken.

Je kunt het groenbeleidsplan hier lezen 

Groenbeheer

Naast het groenbeleidsplan heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw groenbeheer. De gemeenteraad heeft de financiële middelen voor groenbeheer verhoogd. Het onderhoudsniveau wordt daarmee omhoog gebracht voor het gemeentelijk groen. Niet alle groen is van de gemeente. Naast particulier groen is groen ook in eigendom van bijvoorbeeld het Waterschap, Staatsbosbeheer of Limburgs Landschap. De aanbestedingen voor het nieuwe groenbeheer worden opgestart. De nieuwe contracten zullen in 2024 ingaan.

Melding over groen

Wil je een melding maken over groen? Bijvoorbeeld met betrekking tot overhangende takken, vallende bladeren of het onderhoud van plantsoenen? Maak hier een melding.