Gemeente Meerssen | Toekomst van de Heilig Hartkerk Rothem: terugblik op de infoavond

Nieuwsbericht Toekomst van de Heilig Hartkerk Rothem: terugblik op de infoavond

Gepubliceerd op: 10 november 2023 12:00

Kerk Rothem
Bericht van Buurt Netwerk Rothem

Op 25 oktober was de informatie-avond over de toekomst van de leefbaarheid van de gemeenschap Rothem/Weert. De toekomst van de kerk was het centrale onderwerp. In dit artikel lees je een korte terugblik van Buurtnetwerk Rothem/Weert.

Pastoor Van Galen gaf een toelichting op een aantal ontwikkelingen zoals het teruglopend kerkbezoek, de financiële positie van de kerk en de concrete vragen van het bisdom om na te denken over de toekomstige invulling van de kerkgebouwen. Hij gaf aan dat al deze ontwikkelingen ertoe geleid hebben om een herbestemming van het kerkgebouw te overwegen. Hij merkte op dat bij het formuleren van deze herbestemming de betrokkenheid van de gemeenschap een belangrijke voorwaarde is om te kunnen rekenen op een breed draagvlak van de nieuwe bestemming.

Advies

De heren Vijgen en Siecker van adviesbureau UrbanBlue waren ook aanwezig. Zij namen de aanwezigen mee in de aanpak en het procesverloop van soortgelijke projecten aan de hand van diverse voorbeelden in het Zuid-Limburgse. Duidelijk werd dat er in deze processen geen kant en klaar plan lag om het einddoel te bereiken. Als afsluiting kregen de ruim 30 aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Medio november gaan de heren van UrbanBlue, pastoor Van Galen en het Buurtnetwerk Rothem/Weert in gesprek over de inbreng van de toehoorders en de vraag 'hoe verder'. De inwoners van Rothem/Weert zullen op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen.

logo BNW Rothem