Gemeente Meerssen | Herdenkingsbos Meerssen

Artikel Herdenkingsbos Meerssen

Herdenkingsbos in de gemeente Meerssen, illustratie
De gemeenteraad van Meerssen heeft in september 2021 ingestemd met de realisatie van een Herdenkingsbos in de gemeente Meerssen. Het Herdenkingsbos is een initiatief van de gemeente Meerssen en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Limburgs Landschap (eigenaar van het gebied) en het 1Miljoenbomenbosplan van de Provincie Limburg (subsidiegever). In november 2021 is ter nagedachtenis aan oud-burgemeester drs. Jan Mans de eerste boom geplant voor het Herdenkingsbos Meerssen. Hiermee is tevens het startsein gegeven voor de verdere planontwikkeling. De Bosgroep is vervolgens begonnen met de uitwerking van het plan voor het Herdenkingsbos.

In het Herdenkingsbos staan rust en herdenken voorop

Op verzoek van Stichting Limburgs Landschap krijgt deze plek het karakter van een bos, met daarbij een groene weide met grazende runderen. De inrichting blijft natuurlijk, met een afrastering rond het grazende vee en enkele zitbanken aan een struinpad. De individuele bomen zijn door de begroeiing beperkt toegankelijk. Dit past binnen het natuurlijke karakter van het omliggend gebied (Meerssenerbroek en De Dellen). Het Herdenkingsbos wordt een bijzonder onderdeel van de recreatieve wandel- en fietsroutes van Buitengoed Geul & Maas. Er komt slechts beperkte parkeergelegenheid. Deze parkeerplekken zijn bedoeld voor de bezoekers van het Herdenkingsbos die minder goed ter been zijn.

330 bomen

In totaal worden er 330 herdenkingsbomen geplant. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 14 januari 2023. De adoptanten hebben hierover informatie ontvangen.   

Adopteren herdenkingsbankje

Wij maken u graag attent op de (beperkte) mogelijkheid om een herdenkingsbankje in het herdenkingsbos te adopteren. U kunt uw belangstelling tot 1 juli kenbaar maken via communicatie@meerssen.nl. Bij grotere belangstelling vindt toewijzing plaats via loting.

Voorwaarden en kosten herdenkingsbankjes 

Voorwaarden herdenkingsbos

Uit oogpunt van natuurbeheer hebben Stichting Limburgs Landschap (grondeigenaar) en de Provincie Limburg (subsidiegever) aan het gebruik van het gebied voorwaarden gesteld. Eén van deze voorwaarden is dat het boomonderhoud op professionele wijze moet gebeuren. mag de boom dus niet op eigen houtje snoeien. Ook mogen er buiten het herdenkingslabel geen herdenkingstekens of versierselen in en om de boom worden geplaatst. In het Herdenkingsbos is geen as-uitstrooiing toegestaan. Voor het uitstrooien van de as kunt u terecht bij de gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatsen en de landschapsbegraafplaats in Ulestraten.

Dit initiatief is mede mogelijk met medewerking van het 1Miljoenbomenplan van de Provincie Limburg en Stichting Het Limburgs Landschap

Bosgroep logo

Provincie Limburg - logo

Limburgs Landschap, logo Stichting Het