Gemeente Meerssen | Blijf weg uit het Bunderbos wegens agressieve wilde zwijnen

Nieuwsbericht Blijf weg uit het Bunderbos wegens agressieve wilde zwijnen

Gepubliceerd op: 11 augustus 2023 14:30

Afgelopen dagen hebben meerdere incidenten plaatsgevonden bij het Kalverbosch in Bunde (ter noorden van de golfbaan), waarbij wandelaars (met en zonder honden) werden aangevallen door agressieve wilde zwijnen. Gemeente Meerssen wil de risico's voor haar inwoners en bezoekers zoveel mogelijk vermijden en heeft daarom in afstemming met alle betrokken instanties zoals politie en BOA's maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het bos is daarom afgezet en verboden te betreden. Kijk op de kaart welk gebied het betreft. 

kaart gebied wilde zwijnen bunde

WILDE ZWIJNEN IN DE GEMEENTE MEERSSEN
Gemeente Meerssen heeft inwoners en bezoekers van natuurgebieden al eerder geattendeerd op de gevaren van wilde zwijnen in de natuur. Dat hebben we gedaan door waarschuwingsbordjes op te hangen bij de toegangen tot de natuurgebieden en door berichten te plaatsen in de gemeentelijke media. Verder houden we contact met de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheid om de situatie te monitoren en te bekijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn.

WAT DOET DE FAUNABEHEER?
De Faunabeheereenheid coördineert de uitvoering van het faunabeheer in onze provincie. Voor elke diersoort of groep van diersoorten stelt de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan op. In elk Faunabeheerplan staat onder andere hoeveel dieren er zijn, of hun aantal toe- of afneemt, welke schade de diersoort veroorzaakt en een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden om schade door en aan deze soort te voorkómen. Als deze maatregelen onvoldoende effect hebben, staat in het Faunabeheerplan ook beschreven welke mogelijkheden er zijn om in te grijpen. Het Faunabeheerplan heeft goedkeuring nodig van het provinciebestuur en heeft een looptijd van maximaal zes jaar.

WAT DOET DE WILDBEHEEREENHEID?
De Wildbeheereenheid is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, grondbezitters en andere betrokkenen. De WBE is een vereniging, gericht op duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht. Jagers zijn het hele jaar actief in hun jachtvelden. De WBE organiseert tellingen en faciliteert haar leden bij beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld door ontheffingen vanuit de provinciale Faunabeheereenheid door te geven aan haar leden. Jagers zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden van het aantal dieren dat zij hebben geschoten. De tellingen van de WBE's vormen een belangrijke bron van informatie voor het provinciale Faunabeheerplan.

WAARSCHUWING
Ondanks alle wildbeheermaatregelen hebben zich toch incidenten voorgedaan. Wilde zwijnen gaan mensen het liefst uit de weg, maar als ze zich opgejaagd voelen of jonge zwijntjes bij zich hebben, kunnen ze agressief gedrag vertonen. We adviseren dan ook dringend om vooralsnog weg te blijven uit natuurgebieden en zeker na zonsondergang niet in of in de nabijheid van een natuurgebied te wandelen of te fietsen. Dit zijn o.a. het Kalverbosch, Humcoven, Vliek, Waterval, Raar, Geuldal en de Curfsgroeve, maar je kunt rondtrekkende zwijnen ook in andere natuurgebieden tegenkomen.
Ga je hier toch wandelen of fietsen?
Blijf op de paden en houd je hond kort aan de lijn.

OVERLAST MELDEN
Je kunt overlast van wilde zwijnen melden bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

wilde zwijnen

WAT DOE JE ALS EEN WILD ZWIJN OP JE AFKOMT?
- Klap in je handen, schreeuw en maak je groot met je armen in de lucht.
- Blijft het dier op je af komen, klim dan ergens op (auto, hek, boom).
- Verstop je achter een boom: wilde zwijnen zijn slechtziend!
- NIET wegrennen: het dier is altijd sneller.
- NOOIT op de grond gaan liggen. Het dier zal blijven aanvallen, omdat het denkt te winnen.