Gemeente Meerssen | Denk mee, doe mee: burgerinitiatief 'Meer bomen en biodiversiteit Bunde-Oost'

Nieuwsbericht Denk mee, doe mee: burgerinitiatief 'Meer bomen en biodiversiteit Bunde-Oost'

Gepubliceerd op: 24 februari 2023 09:55

Bomen en biodiversiteit Bunde - logo
Sinds afgelopen najaar is de eerste fase in uitvoering van het project 'Meer bomen en biodiversiteit Bunde-Oost'. Dit project is een burgerinitiatief van buurtbewoners Jo Ritzen en Sandra van den Beuken in samenwerking met de gemeente Meerssen. Doel: vergroenen en klimaatbestendiger maken van Bunde-Oost. Afgelopen najaar hebben de burgerinitiatiefnemers de eerste bomen aangeplant op de hondenlosloopterreinen aan het spoor en op het Heiveld. In de eerste fase - die ze dit voorjaar afronden - gaan ze nog twee acties uitvoeren:

Bomen Oude Rijksweg

In de berm langs de Oude Rijksweg (tussen akker en fietspad) worden negen bomen aangeplant. Boomsoorten: Zomerlinde en Noorse esdoorn. Beide soorten zijn belangrijk voor insecten zoals bijen en vlinders. De bomen zijn hoogstambomen: de kroon begint op 1,8 á 2 meter hoogte. De bomen worden na het aanplanten in beheer genomen door de gemeente.

Aanplant Oranjeplein / perk Prinses Beatrixstraat

Op het Oranjeplein wordt de strook tussen de weg en het voetpad opnieuw aangeplant (ter hoogte van nrs 8-10). Op de hoek van de Prinses Beatrixstraat en Prinses Wilhelminaweg wordt het perk opnieuw aangeplant. Hier worden diverse soorten vaste planten aangeplant en op het Oranjeplein ook een aantal nieuwe bomen.

Graag willen Sandra en Jo de buurtbewoners bij deze twee locaties vragen mee te denken en mee te helpen in de aanplant. Deze twee data kun je alvast in de agenda noteren:

  • Meedenken (Oranjeplein & Pr. Beatrixstraat) Zaterdag 4 maart van 10.00 tot 11.00 uur op het Oranjeplein. Samen bepalen welke soorten planten er worden aangeplant.
  • Aanplanten (Oranjeplein & Pr. Beatrixstraat) Zaterdag 1 april vanaf 10.00 uur. Een gezellige (inloop)activiteit voor jong en oud.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht?

Neem dan gerust contact op met Sandra van den Beuken via e-mail svdbeuken@gmail.com, of Jo Ritzen via e-mail jozefritzen@hotmail.com.