Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het splitsen en het intern verbouwen van de woning (Rijksmonument) aan Tussen de Bruggen 1 te Meerssen

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het splitsen en het intern verbouwen van de woning (Rijksmonument) aan Tussen de Bruggen 1 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het splitsen en het intern verbouwen van de woning (Rijksmonument), Tussen de Bruggen 1, 6231 CA Meerssen.

Waar ter inzage

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.