Artikel Maatschappelijk werk

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens.

Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden?
Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl 

Privacyverklaring

Stichting Fiom
internet: www.fiom.nl

Trajekt
internet: www.trajekt.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk, Trajekt Heuvelland
Internet: www.trajekt.nl
Geeft individuele of groepsgewijze begeleiding bij persoonlijke/psychische problemen.