Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2021

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2021

Gepubliceerd op: 23 februari 2021 16:30

Gemeentepagina: week 08
Datum: woensdag 24 februari 2021

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Oud-burgemeester Jan Mans overleden

Diep bedroefd hebben wij afgelopen vrijdag kennisgenomen van het overlijden van onze oud-burgemeester de heer drs. Jan Mans. Hij was reeds enige tijd ziek en overleed op 80-jarige leeftijd.

Jans Mans

Oud-burgemeester
Jan Mans was een rots in de branding voor velen. Hij was een markante persoonlijkheid en een geboren bestuurder. Als burgemeester zette hij zich vanaf de herindeling in 1982 tot 1988 in voor de Gemeente Meerssen. Daarna was hij (plaatsvervangend) burgemeester in Kerkrade, Enschede, Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda.

Ereburger van de Gemeente Meerssen
In 1988 werd hij bij zijn afscheid als burgemeester van Meerssen benoemd tot ereburger van de Gemeente Meerssen.

Crisismanager
Jan Mans werd landelijk bekend toen hij burgemeester was in Enschede toen daar de vuurwerkramp plaatsvond. Hij werd daarna regelmatig gevraagd als deskundige crisismanager.

Van grote betekenis
Ook in de jaren na zijn burgermeesterschap heeft de heer Jan Mans heel veel betekend voor de gemeente Meerssen. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem

Heel veel sterkte
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Anny, zijn dochters, kleinkinderen en overige familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.

---

Vliegtuig verliest metaalonderdelen boven Meerssen
Heeft u nog brokstukken gevonden van het vliegtuigincident?

Op zaterdagmiddag 20 februari kreeg een vliegtuig dat was vertrokken van Maastricht Aachen Airport brand in een van de motoren. Daardoor kwam er in Meerssen (omgeving Sint Josephstraat-Weerterbroekplantsoen) een grote hoeveelheid metaalonderdelen naar beneden. De hulpdiensten zijn tot in de avond doende geweest om de vindplaatsen te inventariseren. Ook burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz was zaterdag en zondag ter plaatse en sprak met omwonenden.

Metaaldelen gevonden?
Heeft u nog metaaldelen gevonden of liggen er metaaldelen op uw perceel: laat ze liggen! Geef uw vondst door aan ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Heeft u schade?
Deze dient u in eerste instantie bij uw verzekering te melden.

Onderzoek
De afdeling Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid Politie onderzoekt het incident met de Boeing 747 bij Maastricht Aachen Airport en bekijkt of er sprake is van verwijtbare schuld. Parallel voert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek uit.

MAA organiseert infobijeenkomst buurtbewoners
Luchthaven MAA organiseert deze week een infobijeenkomst voor omwonenden voor de mensen uit de getroffen wijk, waarin we zover mogelijk toelichten wat er is gebeurd en mensen vragen kunnen stellen of hun zorgen kunnen uiten. Een uitnodiging hiervoor volgt. Ook kunnen mensen hun vragen nu al per mail aan MAA stellen via info@maa.nl. Meer informatie vindt u ook op: www.maa.nl/motorbrand-b747-400

---

BSGW logo
Aanslag Gemeentelijke Belastingen

In de tweede helft van februari valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen op de deurmat. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw woning.

Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. Als deze stijging voor u reden is om uw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken, bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost altijd meer moeite. En het duurt langer voordat u antwoord krijgt.

Bellen is sneller
Als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW, telefoon 088-8420 420. U belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u denkt dat er redenen zijn om die waarde aan te passen, dan kunt u dat direct met hem bespreken. Eén enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid. En gemak voor u. Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en moeite mee en u voorkomt onnodige kosten.

En als er toch een bezwaar nodig is?
Dan bent u bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe. Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.

Is het te druk aan de telefoon?
U ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Neem dan even de tijd en bel enkele dagen later met BsGW. Zij helpen u graag. U kunt ook altijd reageren via Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

Het telefoonnummer van BsGW is 088-8420420 (houd uw BSN bij de hand)
Of ga naar www.bsgw.nl / Mijn BsGW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezingen Tweede Kamer
Afgiftepunt, vooropening en openbare stemopneming briefstemmen

De burgemeester van Meerssen maakt het volgende bekend over het briefstemmen bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021: het afgiftepunt voor briefstemmen is het Bestuurscentrum, ingang Kerkstraat gedurende de volgende tijden:

Datum / tijd
Woensdag 10 maart 09.00 – 17.00 uur
Donderdag 11 maart 09.00 – 20.00 uur
Vrijdag 12 maart 09.00 – 17.00 uur
Maandag 15 maart 09.00 – 17.00 uur
Dinsdag 16 maart 09.00 – 17.00 uur
Woensdag 17 maart 07.30 – 21.00 uur

De vooropening van de briefstemmen vindt plaats op:
Maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur tot het einde van de vooropening in het Bestuurscentrum (KCC), Markt 50 6231 LS Meerssen.

De openbare stemopneming van de briefstemmen vindt plaats op:
Woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur tot het einde van de stemopneming in het Bestuurscentrum (KCC), Markt 50 6231 LS Meerssen.

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Mobiel stembureau met beperkte toegang

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021 gebruik gemaakt zal worden van een mobiel stembureau met beperkte toegang. Het mobiele stembureau is enkel geopend voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die verblijven in de betreffende locatie. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en plaatsen van het mobiele stembureau op maandag 15 maart 2021.

Tijden I Naam I Adres I Plaats
9.30 – 11.30 uur Zorgcentrum Beukeloord Gasthuisplantsoen 1 Meerssen
12.00 – 14.00 uur Zorgcentrum de Wilgenhof Wilgenlaan 1 Bunde
14.30 – 16.30 uur Zorgcentrum Avé Maria Hussenbergstraat 21 Geulle

De openbare stemopneming van het mobiele stembureau vindt plaats op:
Woensdag 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur tot het einde van de stemopneming in het Bestuurscentrum (KCC), Markt 50 6231 LS Meerssen.

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl.

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Stembureaus

De burgemeester van Meerssen maakt bekend van welke reguliere stembureaus gebruik gemaakt zal worden bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021. Deze stembureaus zijn geopend op woensdag 17 maart 2021 van 07.30 -21.00 uur:

Meerssen:
Bestuurscentrum (KCC) Markt 50 
Gymzaal Meerssen-West Past. N. de Reimsstraat 41 
Gemeenschapshuis de Stip Past. Dom. Hexstraat 10 
Gemeenschapshuis de Koel Past. Geelenplein 6 

Bunde:
Scoutinggebouw Bunde Koosterweg 55
Basisschool Franciscus Schoollaan 2
Gemeenschapshuis de Auw Kerk Burchtstraat 2 
Gymzaal de Koprol Lindenlaan 69 

Geulle:
Harmoniezaal Hulserstraat 77
Gymzaal Moorveld Hagendoornweg 2 

Ulestraten:
Gemeenschapshuis d'n Huppel Dorpstraat 1 
Gymzaal Ulestraten Kasteelstraat 9 

Alle locaties zijn toegankelijk voor mindervaliden

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl

---

Verkiezingen Tweede Kamer
Aanwijzing stemlokalen/tellocatie met de zittingsmomenten voor vervroegd stemmen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende stem- en tellocaties voor vervroegd stemmen worden aangewezen:

Stemlocaties voor vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021
Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 Meerssen 07.30-21.00 uur
Gemeenschapshuis de Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde 07.30-21.00 uur

Tellocatie voor vervroegd stemmen op 17 maart 2021
Het Bestuurscentrum, Markt 50 op 17 maart van 09.00 uur tot einde telling.

De mogelijkheid tot vervroegd stemmen is bedoeld voor personen met een kwetsbare gezondheid.

Informatie: Team Verkiezingen, tel. 14 043. E-mail: verkiezingen@meerssen.nl

---

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Op de Locht 52 artikel 3.8 lid 4 Wet Ruimtelijke Ordening

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat de gemeenteraad op 4 februari 2021 het bestemmingsplan Op de Locht 52 ongewijzigd heeft vastgesteld). Het betreft hier de manege en het woonhuis op dit adres, kadastraal bekend gemeente Bunde – sectie A – nummer 3602 (gedeeltelijk). Het doel van dit bestemmingsplan is het planologisch rechtzetten van een omissie waardoor op betreffende locatie weer een bedrijfswoning kan worden gerealiseerd en wordt met plan daarnaast de mogelijkheid gecreëerd 3 vakantieappartementen in de manege te realiseren.
Inzagetermijn: van 25-02-2021 t/m 07-04-2021.
Waar ter inzage: u kunt het bestemmingsplan op afspraak inzien bij het Klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum van de Gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen (via het KCC, tel. 14 043). U kunt de stukken ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerp bestemmingsplan is NL.IMRO.0938.BP05012-VG01.
Beroep: tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen als u:

 • ook een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo'n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding: het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Wijziging gemeentegrens Beek-Meerssen

Betreft: wijziging gemeentegrens tussen Beek en Meerssen – Wet algemene regels herindeling. Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling bekend dat de raden van de gemeenten Beek en Meerssen gezamenlijk een herindelingsontwerp hebben vastgesteld voor enkele correcties van de gemeentegrens.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:
De correcties hebben betrekking op:

 1. Europalaan-Waselderweg-Valkenburgerstraat-De Kling
 2. Vliegveldweg-Hoogkuil-Europalaan
 3. Nieuwe Vliekerweg-Bamfordweg

Met deze correcties ontstaat de mogelijkheid om de Randweg bij Ulestraten in zijn geheel te realiseren op het grondgebied van de gemeente Meerssen. Tevens worden via kleine correcties de vanuit de historie ontstane niet logische grenzen tussen beide gemeenten aangepast.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 19-02-2021 tot 17-04-2021.
Wie kan een reactie indienen: gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent het herindelingsontwerp kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen te richten aan: de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen.
Opmerking: de wijziging gemeentegrens tussen Beek en Meerssen is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerpwijzigingsplan Beekerweg Ulestraten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan "Beekerweg te Ulestraten" met het bijhorende ontwerpbesluit ter inzage ligt. Met het ontwerpwijzigingsplan "Beekerweg te Ulestraten" wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bamford door realisatie van één of meerdere percelen bestemd als bedrijfslocatie op het adres Beekerweg ongenummerd te Ulestraten, kadastraal bekend Ulestraten Sectie B nummer 4235. Het bestemmingsplan "Buitengebied Meerssen" geeft (onder voorwaarden) de mogelijkheid aan het college van burgemeesters en wethouders de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein – Luchthaven' en 'Groen'. Met dit wijzigingsplan wordt hieraan uitvoering gegeven. In het kader van het betreffende project is een anterieure grondexploitatie- en verhaalsovereenkomst aangegaan. Een beknopte samenvatting van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage.
Inzagetermijn: van 25-02-2021 t/m 07-04-2021.
Waar ter inzage: het ontwerpwijzigingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (telefoon 14 043), Markt 50 in Meerssen. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tevens inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (GML bestand NL.IMRO.0938.WPUitbrBamford-ON01).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit stopborden Bokstraat, Hekstraat en Nieuwe Vliekerweg

Betreft: het plaatsen van een stopbord B07 bij de Bokstraat, Hekstraat en Nieuwe Vliekerweg in Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1.  Het plaatsen van RVV bord B07 STOP op de kruisende wegen:
  - Bokstraat-Nieuwe Vliekerweg
  - Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg
  - Nieuwe Vliekerweg-Nieuwe Vliekerweg
 2. De volgende verkeersborden te verwijderen op genoemde weggedeelten:
  - RVV B06 Voorrangskruising (Verleen voorrang)

Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 17-02-2021 t/m 31-03-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit autovrije Markt Meerssen

Betreft: verkeersmaatregelen ten behoeve van een autovrije Markt Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 • De tijdelijke verkeersmaatregelen (van 1 juni tot 1 november 2020) worden definitieve maatregelen.
 • Het instellen van een voetgangerszone (aan de zijde Markt 16 t/m 30) uitgezonderd laden en lossen ten behoeve van de horeca. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord G7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede een onderbord met de daarop de tekst "laden en lossen toegestaan".
 • Het instellen van een eenrichtingsverkeer vanaf de Kruisstraat via de Kerksteeg naar de Gansbaan. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord C02, C03, D05l en OB54 uitgezonderd fietsers uit bijlage 1 van het RVV 1990.
 • Het instellen van drie mindervalide parkeerplaatsen op de Markt. Dit wordt geregeld middels plaatsing van het bord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990.

Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 17-02-2021 t/m 31-03-2021.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het adverteren met reclamedoeken tegen bestaand tuinhekwerk, Prinses Ireneweg 2, 6241 GE Bunde (ontvangen 3 februari 2021);
 • het uitbreiden van de woning door middel van ophogen dak en realiseren dakkapel, Pastoorslaan 26, 6241 BK Bunde (ontvangen 4 februari 2021);
 • het kappen van 11 bomen, Weerterveld ongenummerd te Meerssen (ontvangen 9 februari 2021);
 • het verbreden van een uitrit, Hemelboomlaan 7, 6241 AS Bunde (ontvangen 5 februari 2021);
 • het aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel, Stationstraat 45, 6231 CK Meerssen (ontvangen 10 februari 2021);
 • het gedeeltelijk afgraven van de voortuin, Prinses Wilhelminaweg 6, 6241 ET Bunde (ontvangen 10 februari 2021);
 • het realiseren van een dakopbouw, Wilgenlaan 18, 6241 BJ Bunde (ontvangen 15 februari 2021);
 • het vervangen van de kozijnen en renoveren van de gevel, Moorveldsberg 66, 6243 CW Geulle (ontvangen 17 februari 2021);
 • het realiseren van een webshop, Tussen de Bruggen 53, 6231 CB Meerssen (ontvangen 17 februari 2021).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het opvullen van een tuin en plaatsen van afrastering, Pastoor Martinus Sterckenstraat 39, 6231 JE Meerssen (verzonden 9 februari 2021);
 • het uitvoeren van werkzaamheden aan de A79 (groot onderhoud) op het perceel plaatselijk bekend als A79, kadastraal onder meer bekend als Meerssen, sectie A, nummer 3360, Meerssen, sectie B, nummers: 5535, 5817, 5974, 5976, 6154, 6400, 6401, 6458, 6473 en 6475 (verzonden 10 februari 2021);
 • het uitbreiden van de woning, Churchillstraat 16, 6235 CE Ulestraten (verzonden 11 februari 2021);
 • het brandveilig gebruiken van 6 vakantieappartementen, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle (verzonden 11 februari 2021);
 • het legaliseren van een schuur, 2 dakkappelen en het realiseren van een waterbuffer, Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (verzonden 12 februari 2021);
 • het realiseren van een terrasoverkapping, Gasthuisplantsoen 74, 6231 JZ Meerssen (verzonden 12 februari 2021);
 • het realiseren van een vakantiewoning, Heerenstraat 34, 6237 ND Moorveld (verzonden 18 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van een container op de oprit, Klinkenberg 9, 6231 BA Meerssen (ingetrokken 4 februari 2021).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het aanpassen van de schoorsteen (GEWEIGERD), Koningin Julianastraat 26, 6241 EZ Bunde (verzonden 22 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het verbouwen van de panden, Bunderstraat 17 en 19, 6231 EH Meerssen (verzonden 9 februari 2021).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het starten van Distillery Mwórveld, Schonen Steynweg 4, 6237 NA Moorveld;
 • het starten van restaurant Bakhuis Moorveld, Schonen Steynweg 4a, 6237 NA Moorveld.

Het betreft verplichte meldingen ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 24-02-2021 t/m 06-04-2021.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 24 februari 2021
Burgemeester en Wethouders van Meerssen