Gemeente Meerssen | Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019

Officiele publicatie

Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MEERSSEN,

Gelet op het bepaalde in artikel 5.1.11, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Meerssen;

BESLUITEN:

 • I.
  aan te wijzen als openbare (brom)fietsstallingsgebieden waar, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, fietsen of bromfietsen niet langer dan 14 dagen onafgebroken gestald mogen worden:
  • 1.
   Het OV knooppunt (bus/treinstation) Meerssen inclusief het Stationsplein en P&R terrein;
  • 2.
   Het OV knooppunt (bus/treinstation) Bunde, inclusief de Spoorstraat.
 • II.
  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag, na die waarop dit besluit bekend is gemaakt.
Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Meerssen d.d. 3 september 2019
De Secretaris,
De Burgemeester,