Gemeente Meerssen | Kopgroep en themagroepen Sportakkoord

Artikel Kopgroep en themagroepen Sportakkoord

Gedurende het proces zijn er een kopgroep en drie themagroepen geformeerd bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren.

Kopgroep

De kopgroep van het Meerssens Sportakkoord is ...

 • de eigenaar van het Meerssens Sportakkoord;
 • is de belangenbehartiger van het Meerssens Sportakkoord;
 • voert de regie over het proces;
 • houdt de helikopterview;
 • draagt zorg voor het implementatieproces;
 • beheert het uitvoeringsbudget.

Samenstelling kopgroep
De kopgroep bestaat uit een vertegenwoordiger per themagroep, een vertegenwoordiger van gemeente Meerssen, een vertegenwoordiger uit de regio en de adviseur lokale sport Meerssen.

Themagroepen

De drie themagroepen van het Meerssens Sportakkoord zijn ...

 • adviseur van de kopgroep van het Meerssens Sportakkoord,
 • uitvoerder van de actiepunten van het Meerssens Sportakkoord;
 • regievoerder over één van de drie thema's

Elke themagroep bestaat uit een voorzitter (vertegenwoordiger voor de kopgroep), secretaris, een vertegenwoordiger van gemeente Meerssen en vaste leden.

Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

Samenstelling themagroepen

Thema: Vaardig in Bewegen

 • BC Smash
 • MIK
 • Karate Do Pora
 • JOGG
 • Gemeente Meerssen

Thema: Iedereen Doet Mee

 • Meerssen Vitaal, Anita Verstappen
 • Envida
 • RKUVC
 • Stella Maris
 • Stichting Trajekt
 • Bunde Beweegt
 • Gemeente Meerssen

Thema: Vitale Verenigingen

 • Gemeente Meerssen
 • BC Dunatos
 • Tv de Pletschmeppers
 • Vereniging Zwembad Meerssen
 • TC Bunde

Vragen? 

Neem contact op met onze adviseur lokale sport Meerssen Gaby Spiers