Gemeente Meerssen | Het effect van wateroverlast op flora en fauna

Nieuwsbericht Het effect van wateroverlast op flora en fauna

Gepubliceerd op: 28 april 2023 11:05

Vrijdag 21 april werd er bij de Watervalderbeek een bronbekenonderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van het water. Want de overstromingen van de laatste jaren hebben niet alleen effect op de leefomgeving van de mens, maar ook van de natuur. Wethouder Vanessa de Rond: "Het is belangrijk dat we daar een evenwicht in vinden."

Bronbekenonderzoek

Waterkwaliteit

Wat de gevolgen van wateroverlast voor de mens zijn, weten we in de gemeente Meerssen maar al te goed. Maar hevige regenval heeft natuurlijk ook effect op het water in rivieren en beken. Daarom is er rondom de kwaliteit van water een Europese richtlijn opgesteld: de Kaderrichtlijn Water (KRW). Als gemeente hebben we de wettelijke taak om hier in 2027 aan te voldoen. Dit betekent dat het oppervlaktewater, zoals de Geul, Watervalderbeek en bronbeken in onze gemeente, een goede ecologische toestand heeft.

Bronbekenonderzoek

Flora en fauna

Maar wat is een goede ecologische toestand? Dit betekent een juiste balans tussen de levende flora en fauna in het oppervlakte water. Als er veel regenval is, loopt het riool over in het oppervlaktewater. Dat heet 'overstort'. Om te toetsen wat het effect is van de overstort op de ecologische toestand, wordt er regelmatig onderzoek gedaan. Vrijdag 21 april werd zo'n onderzoek gedaan bij de Watervalderbeek door het Waterschap.

Bronbekenonderzoek

Goed nieuws

Er werd gecontroleerd op de aanwezigheid van beestjes, die er hier wel en niet aanwezig dienen te zijn. Kokerjuffertjes, poppen van schietmotjes en platwormen: dat is een goed teken. De beek is schoon genoeg voor deze insecten. Geen pissebedden of bloedzuigers gelukkig, dat was slecht nieuws geweest. Uit het onderzoek volgt een advies waar de gemeente rekening mee houdt bij het aanpakken van de overstorten. "We willen de overstorten vanuit de riolering verminderen, door bijvoorbeeld het afkoppelen van hemelwater. Zo hebben wij - en onze natuur - minder overlast bij hevige regenval", besluit de wethouder.

Bronbekenonderzoek