Gemeente Meerssen | Voornemen tot verkoop gemeentegrond op locatie Höfkestraat/Ingendaalstraat te Bunde

Officiele publicatie

Voornemen tot verkoop gemeentegrond op locatie Höfkestraat/Ingendaalstraat te Bunde

Gemeente Meerssen is van plan om gemeentegrond gelegen aan de Höfkestraat / Ingendaalstraat in Bunde te verkopen aan de eigenaren/bewoners van aangrenzende percelen. De te verkopen percelen zijn bij het Kadaster geregistreerd als Gemeente Bunde, sectie B, nummer 4017 en Gemeente Bunde, sectie B, nummer 4015 en worden na levering toegevoegd aan het erf van de beoogde kopers.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten, dat ze van plan is om een tweetal percelen te verkopen aan de eigenaren van naastgelegen percelen. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren?

Bij de beoogde verkoop is de gemeente Meerssen gebonden aan voorwaarden en criteria. U kunt deze informatie per e-mail ontvangen, of op afspraak inzien in het bestuurscentrum. Bent u het niet eens met het voornemen van de gemeente? Dan kunt u tot en met 28 februari 2023 een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. Informatie over de te volgen procedure ontvangt u samen met de informatie over de gehanteerde voorwaarden en criteria.

Contact met de gemeente

Voor verdere informatie kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen en vragen naar Patricia Wehren van de afdeling Ruimte.

Contact en openingstijden 

Informatie en bekendmakingen automatisch in uw mailbox